Metabool syndroom en vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort bij postmenopauzale vrouwen is geassocieerd met een significant hogere kans op het metabool syndroom. Het metabool syndroom kenmerkt zich door overgewicht, hoge bloeddruk, een verhoogde suikerspiegel en verhoogde triglyceriden- en cholesterolgehaltes.

Aan de studie namen 463 vrouwen deel in een leeftijd van 45 tot 75 jaar. Hun laatste menstruatie was langer dan een jaar geleden wat betekende dat ze in de menopauze waren. Bij de vrouwen werd het cholesterolgehalte, triglyceridengehalte, insuline- en glucosespiegels en de vitamine D-status gemeten. Er was sprake van het metabool syndroom wanneer ze drie of meer van de volgende kenmerken hadden: buikomvang van >88 cm, triglyceridengehalte ≥1,7 mmol/l, HDL-cholesterolgehalte <1,3 mmol/l, bloeddruk >130/85 mmHg en glucose ≥5,6 mmol/l. De vitamine D-spiegel werd beschouwd als adequaat bij een concentratie ≥ 75 nmol/l, inadequaat bij 50-75 nmol/l en deficiënt bij een concentratie <50 nmol/l.

Van de vrouwen had 35% een vitamine D-tekort, bij 33% was sprake van een inadequate vitamine D-spiegel en 32% van de vrouwen had een voldoende hoge vitamine D-spiegel. Vrouwen met een vitamine D-tekort hadden een significant hoger cholesterolgehalte, triglyceridengehalte en insulinespiegel. In de groep vrouwen met een onvoldoende vitamine D-spiegel (<75 nmol/l) had 58% het metabool syndroom. Bij de vrouwen met een adequate vitamine D-status bedroeg dit percentage 40% en was daarmee significant kleiner. Een inadequate vitamine D-spiegel (<75 nmol/l) ging gepaard met een 90% hogere kans op het metabool syndroom. Hierbij werd gecorrigeerd voor andere beïnvloedende factoren zoals het rookgedrag, de BMI, fysieke activiteiten en de duur van de menopauze.

De resultaten van de studie tonen een verband tussen een vitamine D-tekort en het metabool syndroom. Het is echter nog onduidelijk of het tekort een oorzaak is van het metabool syndroom.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

4

Gratis artikelen

Abonnement | Login