Ozon en luchtverontreiniging verhogen kans op longkanker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Mensen die zich in een omgeving met veel vervuilde luchtdeeltjes of ozon bevinden, hebben een verhoogde kans op longkanker. De decembereditie van Environmental Health Perspectives publiceerde het onderzoek dat dr. W. Lawrence Beeson deed tussen 1977 en 1992. In deze periode onderzocht hij 4.000 vrouwen en 2.000 mannen op die allen niet rookten. Het onderzoek startte in 1977 met het invullen van een uitgebreide vragenlijst. De vragen gingen onder andere over leefomgeving, werksituatie, hoeveelheid dagelijkse frisse lucht en eventuele ademhalingsklachten. Na 10 jaar en na 15 jaar werd de vragenlijst nogmaals afgenomen. Via plaatselijke weerstations werd inzicht verkregen in de omgevingslucht van de deelnemers aan het onderzoek. De stations verstrekten gegevens over ozonconcentraties, hoeveelheid smog, zwaveldioxideconcentraties en andere vuildeeltjes in lucht. Op deze manier konden de onderzoekers nagaan in welke (lucht)omstandigheden de deelnemers aan het onderzoek zich thuis en op het werk bevonden. Gedurende de onderzoeksperiode kregen 20 vrouwen en 16 mannen longkanker. Beeson en zijn collega's ontdekten dat zij blootstonden aan verhoogde luchtverontreinigingsniveaus die weliswaar onder de toelaatbare grenzen (National Ambient Air Quality Standard van 50 µg/m3) lagen. Ook bleek dat zij vaak blootgesteld werden aan te hoge zwaveldioxideconcentraties. Mannen die in een ozonrijke omgeving leefden (80 deeltjes per miljard), hadden een driemaal zo grote kans op longkanker dan mannen die aan lagere concentraties blootstonden. De officieel toegestane grens ligt echter bij 120! Vrouwen bleken geen longproblemen te ondervinden bij hoge smogconcentraties in de lucht. De verschillen per geslacht kunnen volgens Beeson's team verklaard worden aan de hand van dagelijkse bezigheden. De mannen uit de onderzoeksgroep bleken meer buiten te werken en vooral in de zomer aan meer luchtverontreiniging bloot te staan. Ook is het mogelijk dat hormonen een rol spelen bij de bescherming van vrouwen tegen luchtverontreiniging. Sommige onderzoeken wijzen in de richting van oestrogeen. Beeson en collega's pleitten naar aanleiding van hun onderzoek voor bijstelling van de aanvaardbare grenzen voor schadelijke luchtdeeltjes. Verder hopen ze op meer onderzoek naar de invloed van luchtverontreiniging en de uitwerking hiervan op mannen en vrouwen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen