Resveratrol beschermt postmenopauzale vrouwen

Suppletie met resveratrol biedt bescherming tegen cognitieve achteruitgang en cardiovasculaire problemen bij postmenopauzale vrouwen.

Aan de Resveratrol Supporting Healthy Aging in Women (RESHAW) studie namen 125 postmenopauzale vrouwen deel in een leeftijd van 45 tot 85 jaar. De vrouwen kregen in willekeurige volgorde gedurende telkens een jaar tweemaal per dag een supplement met 75 mg resveratrol of een placebo. Het effect van suppletie op de cognitie, de cerebrovasculaire functie en cardiovasculaire biomarkers werd bepaald.

Ten opzichte van de placebo leidde suppletie met resveratrol tot een significant beter cognitief functioneren met 33%. Het effect op het verbaal geheugen was groter bij vrouwen van 65 jaar en ouder dan bij jongere deelneemsters. Suppletie met resveratrol leidde tevens tot een significante verbetering van de doorbloeding van het brein en een significant betere cerebrovasculaire respons op hypercapnie (overmatig koolstofdioxidegehalte in het bloed) en cognitieve stimuli. Ook ging suppletie gepaard met significant minder insulineresistentie.

Resveratrol is een fyto-oestrogeen met antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen. Het verbetert de cognitie, de cerebrovasculaire functie en de insulinegevoeligheid bij postmenopauzale vrouwen. Resveratrol kan zodoende nadelige gevolgen van een oestrogeendaling tijdens de menopauze tegengaan.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+