Vitamine A bij infectieziekten

Dit artikel bevat een evaluatie van twintig gecontroleerde onderzoeken, waarin vitamine A werd verstrekt bij diverse infectieziekten. Twaalf van de onderzoeken waren gerandomiseerd. Zes studies betroffen streekonderzoeken in ontwikkelingslanden. Drie studies hadden betrekking op kinderen, opgenomen wegens mazelen en in drie studies ging het om kinderen met een zeer laag geboortegewicht. De resultaten van het streekonderzoek wijzen op een vermindering van alle ziekteoorzaken met gemiddeld 30 procent na vitamine A-suppletie. Het sterftecijfer voor met diarree gepaard gaande ziekten daalde met 39 procent. De sterfte door luchtweginfecties daalde in de mazelenstudie met 70 procent. In de ontwikkelingslanden speelt een adequate voorziening van vitamine A, hetzij met de voeding, hetzij middels een supplement, een niet te onderschatten rol in het voorkomen van ziekten en overlijden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+