Vitamine C zinvol bij vleesboomverwijdering

Intraveneuze toediening van vitamine C is zinvol bij een operatieve verwijdering van abdominale vleesbomen.

Een totaal van 102 patiënten onderging een operatieve verwijdering van vleesbomen. Een deel van de patiënten kreeg tijdens de ingreep intraveneus 2 gram vitamine C toegediend.

Bij de patiënten in de vitamine C-groep trad significant minder bloedverlies op in vergelijking met de andere patiënten die geen vitamine C toegediend kregen (gemiddeld 521 ml versus 933 ml). Tevens was de operatieduur significant korter in de vitamine C-groep (gemiddeld 42 versus 68 minuten) en verbleven de patiënten uit de vitamine C-groep significant korter in het ziekenhuis (gemiddeld 2,7 versus 3,1 dagen). Er bleek een significant verband tussen de hoeveelheid bloedverlies en postoperatieve complicaties.

Intraveneuze toediening van vitamine C kan overmatig bloedverlies verminderen, de operatieduur en het ziekenhuisverblijf verkorten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+