Vitamine D gerelateerd aan psychose

Personen met een psychose hebben – in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten – eerder kans op een vitamine D-tekort.

Bij 69 personen die voor het eerst een psychose doormaakten werd de vitamine D-spiegel bepaald. Dit werd vergeleken met een groep van 69 gezonde proefpersonen met eenzelfde leeftijd, geslacht en etniciteit. Er was sprake van een vitamine D-deficiëntie bij een concentratie lager dan 25 nmol/l.

De gemiddelde vitamine D-spiegel was significant lager bij de personen die een psychose hadden doorgemaakt in vergelijking met de gezonde proefpersonen (37 nmol/l versus 54 nmol/l). Bij 35% van de personen mét een psychose was sprake van een vitamine D-tekort. Bij de gezonde proefpersonen bedroeg dit percentage 15%. De prevalentie van een inadequate vitamine D-status (tussen 25 en 50 nmol/l) was in beide groepen gelijk. 

Vitamine D heeft een neuroprotectieve werking. Een tekort aan deze vitamine werd reeds eerder gezien als risicofactor voor het ontstaan van een psychose en schizofrenie. Andersom hebben personen met psychosen een verhoogde kans op een tekort door onvoldoende blootstelling aan zonlicht en een slechte voedingsstatus.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login