Vitamine D zinvol bij COPD

Bij patiënten met COPD en een vitamine D-tekort kan suppletie met de vitamine significant het risico van exacerbaties – tijdelijke verslechteringen van de luchtwegklachten – verminderen.

Aan de studie namen 240 COPD-patiënten deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de suppletiegroep kregen 122 patiënten gedurende een jaar tweemaandelijks een dosis van 120.000 IE vitamine D. De overige 118 patiënten kregen een placebo. Er werd een vergelijking gemaakt tussen beide groepen wat betreft het aantal en de ernst van exacerbaties.

Suppletie kon bij patiënten met een vitamine D-bloedspiegel kleiner dan 50 nmol/l significant met 43% de kans op een matig tot ernstige exacerbatie verkleinen. Dit was echter niet het geval bij personen met een vitamine D-spiegel groter dan 50 nmol/l bij aanvang van de studie. Suppletie was niet van invloed op het risico van bovenste luchtweginfecties.

Volgens de wetenschappers is het van belang dat bij personen met COPD de vitamine D-spiegel wordt bepaald en dat gestart wordt met suppletie bij een inadequate vitaminestatus.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

6

Gratis artikelen

Abonnement | Login