Atopie

Geeft aan dat de aandoening erfelijk bepaald is.

Artikelen over Atopie