Claudicatio intermittens

(lett.: onderbroken hinken) Is een hart/vaataandoening (dichtslibbing, atherosclerose), waardoor met name de beenspieren te weinig zuurstof krijgen. De patiënt krijgt telkens pijn na een stukje lopen en moet even stilstaan totdat de beenspieren weer voldoende zuurstof hebben. Daarom wordt deze ziekte ook wel 'etalagebenen' genoemd.

Artikelen over Claudicatio intermittens