Verzuren

Onder de subaërobe drempelwaarde maakt de spier voor zijn energie geen gebruik meer van zuurstof, maar gaat over op een andere vorm van energievoorziening waarbij melkzuur wordt gevormd. Dit verhoogt de zuurgraad en veroorzaakt de beroemde moede en pijnlijke benen bij sporters.

Artikelen over Verzuren