Zoekresultaten

Hogere botdichtheid met vitamine C

Suppletie met vitamine C is in verband gebracht met een hogere botdichtheid. Om te weten welk effect vitamine C op de botdichtheid heeft, werden de resultaten van 25 studies geanalyseerd. In bijna alle onderzoeken, in totaal 24 studies, werd een positief effect van vitamine C op de botmassa gezien. Het betrof onder andere acht studies waaraan opgeteld bijna 10.000 postmenopauzale vrouwen...

Lage voedselinname schadelijk voor jonge hardloopsters

Een lage voedselinname met als doel het nastreven van een specifiek lichaamsgewicht is ongewenst voor jonge hardloopsters. Voor het onderzoek werden veertig jonge hardloopsters geselecteerd die wekelijks een afstand van zo’n 40 kilometer aflegden. Ze waren in een leeftijd van 14 tot 17 jaar. Er werd nagegaan in hoeverre ze een specifiek lichaamsgewicht, een ideaalgewicht, nastreefden. Tevens werd hun eetpatroon...

Lagere botmassa bij veganisten

Veganisten hebben een lagere botmassa dan niet-veganisten. Dit blijkt uit onderzoek van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), het Duitse equivalent van het RIVM. Aan de cross-sectionele studie namen 36 veganisten en 36 omnivoren (alleseters) deel. Met behulp van echografie werd de botdichtheid van het hielbot gemeten. Tevens werden in het bloed en de urine de concentraties van diverse voedingsstoffen en...

Warmte voorkomt botverlies via darmflora

Blootstelling aan een warme omgevingstemperatuur kan mogelijk de kans op osteoporose verkleinen door beïnvloeding van de darmflora. In het eerste experiment groeiden muizen op in een omgeving met een gemiddelde temperatuur van 34 graden Celsius. Het bleek dat deze muizen grotere en sterkere botten hadden dan muizen die bij een lagere temperatuur opgroeiden. In een vergelijkbaar experiment werden vrouwelijke muizen...

Gedroogde pruimen voorkomen botverlies na ruggenmergletsel

De consumptie van gedroogde pruimen kan verlies aan botmassa als gevolg van een ruggenmergletsel voorkomen, zo blijkt uit een muizenexperiment. Een ruggenmergletsel gaat gepaard met een snel verlies van botmassa en een verhoogde kans op fracturen. Voor het experiment werden drie maanden oude muizen gebruikt. Bij de muizen werd een ruggenmergletsel veroorzaakt. Vervolgens werden ze in twee groepen verdeeld en...

Microbioom beïnvloedt botsterkte via vitamine K

Manipulatie van de darmmicrobiota is van invloed op de vitamine K-productie, waardoor darmbacteriën de botsterkte kunnen beïnvloeden. In een experiment werden muizen willekeurig in twee groepen verdeeld. In een groep werden de muizen vanaf hun vierde week tot de zestiende levensweek behandeld met antibiotica. Dit gebeurde niet in de andere muizengroep (controlegroep). Behandeling met antibiotica leidde ertoe dat muizen op...

Hoe hoog met vitamine D?

Een dosis vitamine D van 4000 IE of hoger heeft een averechts effect op de botmassa, zo blijkt uit een Canadese studie. Aan het drie jaar durende onderzoek namen 311 gezonde volwassenen deel. Ze waren in een leeftijd van 55 tot 70 jaar en hadden geen osteoporose. Bij aanvang van het onderzoek was de vitamine D-spiegel tussen 30 en 125...

Calciumsuppletie niet zonder vitamine K2

Het wijdverbreid gebruik van calciumsupplementen heeft een keerzijde. Calciumsuppletie blijkt de kans op atherosclerose te vergroten wanneer de vitamine K2-inname ondermaats blijft. Dit concluderen wetenschappers van onder andere de universiteit van Amsterdam en Maastricht in een review. De wetenschappers baseren hun conclusie op meer dan 140 publicaties. Ze stellen dat suppletie met een hoge dosis calcium de kans op atherosclerose...

Betere botdichtheid met supplement en beweging

Suppletie van calcium en fosfor samen met lichaamsbeweging heeft een groter effect op de botdichtheid en spierkracht dan een van beide interventies afzonderlijk. Van de afzonderlijke interventies heeft mineralensuppletie het meeste effect, zo blijkt uit een muizenstudie. Voor het experiment werden mannelijke muizen gebruikt in een leeftijd van zestien weken. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld. In de controlegroep kregen...

Effect omega-3 op botdichtheid

Voldoende inname van omega 3-vetzuren is geassocieerd met een betere botdichtheid bij vrouwen. Aan de Spaanse studie namen 1865 vrouwen deel in de leeftijd van 20 tot 79 jaar. Bij de vrouwen werd de botdichtheid gemeten van de wervels (L2, L3 en de totale wervelkolom) en de heup (femurhals, driehoek van Ward en femur trochanter). Op basis van voedingsvragenlijsten die...

Korteketenvetzuren goed voor botmassa

De korteketenvetzuren propionaat en butyraat hebben een positief effect op de botmassa. Dit blijkt uit een muizenstudie waarvan de resultaten gepubliceerd werden in Nature Communications. In het experiment werd de botmassa van muizen onderzocht die al dan niet korteketenvetzuren aan hun drinkwater kregen toegevoegd. Na acht weken waren de concentraties van korteketenvetzuren significant toegenomen bij de muizen waarvan de vetzuren aan...

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Botbreuk voorkomen met magnesium

Een adequate inname van magnesium verkleint de kans op botfracturen. In de studie werden 3765 Amerikaanse mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar gedurende acht jaar gevolgd. Bij aanvang van de studie werd met behulp van een vragenlijst de inname van magnesium geschat. Op basis hiervan werd bepaald of de inname van dit mineraal voldoende dan wel...

Averechts effect bifosfonaten

Bifosfonaten zoals alendroninezuur en risedroninezuur zijn medicijnen die standaard worden voorgeschreven ter preventie en behandeling van osteoporose. Een studie waarbij de langetermijneffecten werden onderzocht, toont dat de medicatie een averechts effect heeft. De studie werd gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Osteoporose wordt gekenmerkt door verlies van spongieus (trabeculair) bot als gevolg van een verhoogde activiteit van osteoclasten. Het spongieus...

Sterfterisico na chemotherapie

Inzicht in de mortaliteit binnen dertig dagen na chemotherapie is een goede indicator voor het succes van de behandeling en kan onnodig lijden voorkomen. Britse wetenschappers verzamelden voor het eerst gegevens over vroegtijdige sterfte na chemotherapie bij patiënten met borst- en longkanker. Voor de studie werd gebruikgemaakt van de databank Systemic Anti-Cancer Therapy (SACT) van Public Health England. Er werden...

Beïnvloeden bacteriën in borst kankerrisico?

Borstweefsel is niet steriel en bevat net als andere lichaamsweefsels bacteriën die over het algemeen onschadelijk zijn. Wetenschappers van het Lawson Health Research Institute in Canada vonden dat het microbioom van vrouwen met borstkanker afweek van dat van vrouwen zonder borstkanker. Aan de studie namen 71 vrouwen in de leeftijd van 19 tot 90 jaar deel. Met behulp van DNA-sequentie...

Afname botmassa bij sarcopenie

Met het ouder worden neemt de spiermassa en spierkracht in een snel tempo af (sarcopenie). Bovendien is er een verband aangetoond tussen sarcopenie en een verminderde botdichtheid. Uit de ‘mechanostat theorie’ - een model dat de opbouw en afname van botweefsel beschrijft - blijkt dat botmassa verloren kan gaan door een verminderde kracht die spieren op de botten uitoefenen. Daarnaast...

Kort overzicht calcium en botten

De inname van calcium uit de voeding leidt niet tot minder botbreuken. Wel is er enig bewijs voor fractuurpreventie door calciumsuppletie. Dit concluderen wetenschappers van de University of Auckland (Nieuw Zeeland) in een review die gepubliceerd werd in de British Medical Journal. De wetenschappers selecteerden relevante studies met behulp van de medische databanken Ovid Medline, Embase, PubMed en door bestudering...

Vitamine E en botdichtheid

Een hoge inname en bloedspiegel van vitamine E is bij vrouwen in verband gebracht met een betere botdichtheid. Aan de studie namen meer dan drieduizend vrouwen als proefpersoon deel uit de Chinese miljoenenstad Guangzhou. Ze waren in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. In het bloedserum werd de vitamine E-spiegel gemeten en de inname van de vitamine werd geschat...

Marginaal effect van calcium

Een hogere inname van calcium vanuit de voeding en supplementen leidt niet tot minder botbreuken. Dit concluderen wetenschappers van de University of Auckland in een review. In de medische databanken Ovid Medline, Embase en Pubmed werden relevante studies geselecteerd. Het betrof gerandomiseerde studies met vijftigplussers waarvan de calciuminname uit zowel de voeding als van supplementen (met en zonder vitamine D)...

Plantenextracten beïnvloeden botmetabolisme

Extracten van quercetine, zoethout, granaatappel en druivenpit zijn van invloed op de botopbouw -en afbraak door beïnvloeding van de genexpressie. In de studie werden 46 gezonde, postmenopauzale vrouwen willekeurig verdeeld in drie groepen. Afhankelijk van de groep kregen ze quercetine, al of niet met zoethoutextract, granaatappel, al of niet met druivenpitextract of een combinatie van alle vier extracten. Aan het...

Osteoporose voorkomen met gedroogde pruimen?

Dagelijkse consumptie van 5 tot 6 gedroogde pruimen gaat effectief verlies van botdichtheid tegen bij postmenopauzale vrouwen. Er werden 48 vrouwen met osteopenie, een voorstadium van osteoporose, willekeurig in drie groepen verdeeld. De vrouwen waren in de leeftijd van 65 tot 79 jaar. Ze kregen gedurende zes maanden dagelijks 50 of 100 gram gedroogde pruimen of geen behandeling (controlegroep). Aan...

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Effectieve dosis van vitamine K2

Vitamine K2 (menaquinon-4) blijkt in een dosis van 600 mcg per dag effectief de botopbouw te stimuleren. Aan de studie namen vijftien gezonde mannen met een leeftijd van vijfentwintig jaar deel. Ze kregen gedurende vijf weken per week een oplopende dosis vitamine K2. In de eerste week kregen ze 0 mcg per dag gevolgd door een dosis van 300 mcg,...

Minder sterfte met adequate vitamine D

Een adequate vitamine D-spiegel is in verband gebracht met een verminderde sterftekans en een kleinere kans op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en fracturen. Dit blijkt uit een prospectieve studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition. Er namen bijna 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 42 tot 82 jaar deel aan de studie. Ze waren...

Melk: niet goed voor elk

Melk is waarschijnlijk helemaal niet zo gezond als wordt . Een hoge melkconsumptie blijkt gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico en een grotere kans op botbreuken. Voor yoghurt, andere gefermenteerde producten en kaas bleek eerder het omgekeerde. Er werden twee grootschalige cohortstudies uitgevoerd in Zweden. In de eerste studie - in de periode van 1987 tot 1990 - betrof het meer dan...

Magnesiumrijk water beschermt tegen heupbreuk

Magnesiumrijk drinkwater beschermt mogelijk tegen heupfracturen. Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door het Noorse instituut voor volksgezondheid. Er werden gegevens gebruikt van een studie (1986 tot 1991) naar de mineralenconcentraties van 556 drinkwatervoorzieningen die gezamenlijk 64% van de Noorse bevolking van drinkwater voorzien. Daarnaast werden registers gebruikt van ziekenhuizen (1994 tot 2000) om te achterhalen hoeveel personen...

Glutenvrij dieet voorkomt heupfractuur

Voor personen met een glutenintolerantie of coeliakie is een glutenvrij dieet van belang om het risico van heupfracturen te beperken. Al langer is bekend dat coeliakiepatiënten een verhoogde kans op botbreuken hebben. Nu blijkt dat met het volgen van een glutenvrij dieet dit risico kan worden verminderd. De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 7146 Zweedse personen waarbij in de periode...

Standaard vitamine D-dosis onvoldoende

De geadviseerde vitamine D-dosis van 400 IE blijkt onvoldoende om de botmassa op peil te houden. Aan de Schotse studie namen 305 postmenopauzale vrouwen deel in de leeftijd van zestig tot zeventig jaar. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen vanaf januari/februari 2009 gedurende een jaar dagelijks 400 IE vitamine D, 1000 IE vitamine D of een placebo....

Melk voorkomt geen botbreuk

Een hoge melkconsumptie in de tienerjaren voorkomt geen heupfractuur op oudere leeftijd. Voor de studie werden meer dan 96.000 vrouwen en mannen van vijftig jaar en ouder gevolgd. Aan het begin van de studie werd de melkconsumptie tijdens de tienerjaren (13e tot 18e jaar) geschat. Tevens werd informatie verkregen over hun huidige voedingsgewoonten, fysieke activiteiten, rookgedrag, medicatiegebruik en andere risicofactoren...

Noodzaak van vitamine D-suppletie bij epilepsie

Kinderen met epilepsie behoren vitamine D-suppletie te krijgen. Dit concluderen onderzoekers op basis van bestudering van de beschikbare literatuur. Het is bekend dat kinderen en jongeren die anti-epileptica gebruiken een verhoogd botverlies hebben en twee- tot driemaal zoveel kans hebben op botfracturen in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten. Studies naar de botdichtheid van kinderen met epilepsie laten inconsistente resultaten zien als...

Botveroudering door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort leidt niet alleen tot een vermindering van de botmassa. Het heeft ook een negatief effect op de botkwaliteit en leidt tot een versneld verouderingsproces van het skelet. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Science Translation Medicine. De onderzoekers beschikten over botmonsters van dertig personen. Bij de helft van hen was sprake van een vitamine...

Prebiotica vergroot calciumopname

Dagelijkse suppletie met de prebiotica galacto-oligosacchariden (GOS) vergroot de absorptie van calcium in de darmen. Er namen 31 gezonde meisjes in de leeftijd van 10 tot 13 jaar deel aan de studie. Ze kregen telkens gedurende 3 weken tweemaal per dag een smoothie te drinken met 0; 2,5 of 5 gram GOS per flesje. Na iedere drieweekse periode werd in...

Minder kans op heupfractuur met omega 3-vetzuren

Een hoge concentratie van de omega 3-vetzuren alfalinoleenzuur (ALA) en EPA beschermt vrouwen na de menopauze tegen heupfracturen. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van 400 vrouwen die deel hadden genomen aan de Women's Health Initiative (WHI) of de Bone Mineral Density (BMD) studie. De vrouwen hadden een heupfractuur. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van vrouwen van...

Magnesium belangrijk voor botmassa kind

Magnesium is minstens zo belangrijk voor de botmassa van kinderen als calcium. Dit stelde onderzoeker dr. Steven A. Abrams tijdens het jaarcongres van de Pediatric Academic Societies in Washington. Er namen 63 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar deel aan de studie. De kinderen gebruikten geen vitaminen- en mineralensupplement en verbleven tweemaal een nacht in het ziekenhuis. Hier werd...

Osteopenie: alafaliponzuur en antioxidanten ondersteunen calcium plus vitamine D

Suppletie met alfaliponzuur in combinatie met antioxidanten kan botverlies tegengaan bij vrouwen met osteopenie. Er namen 50 vrouwen aan de studie deel. Het betrof vrouwen die in de menopauze waren geweest en een lichte vorm van botontkalking hadden (osteopenie). Alle vrouwen kregen gedurende 12 maanden de standaardbehandeling, bestaande uit tweemaal daags een tablet van 500 mg calcium en 400 IE...

Vitamine C tegen osteoporose?

Vitamine C-suppletie kan osteoporose mogelijk voorkomen. Dit blijkt uit een muizenstudie. Bij gezonde muizen werden de eierstokken verwijderd. Hiervan is bekend dat het kan leiden tot osteoporose. De helft van deze muizen kreeg gedurende 2 maanden dagelijks een hoge dosis vitamine C, vergelijkbaar met een dagelijkse dosis van 10 gram voor een volwassen persoon. Muizen waarbij de eierstokken waren verwijderd...

Genvariatie VDR beïnvloedt gezondheidsrisico’s

Het verband tussen een lage vitamine D-concentratie en gezondheidsrisico’s wordt beïnvloed door genvariaties van de vitamine D-receptor (VDR). In de studie werden 141 SNP’s (single nucleotide polymorfisms) onderzocht bij meer dan 1500 blanke Amerikanen die deelnamen aan de Cardiovascular Health Study. Een SNP is een DNA-variatie (polymorfisme) van een enkele nucleotide (bouwsteen van DNA). Bij de deelnemers was in de...

Botbreuken met hoge homocysteïnspiegel

Een verhoogde homocysteïnespiegel vergroot de kans op botfracturen. Dit blijkt uit een meta-analyse en review. In twee medische databanken werd gezocht naar relevante literatuur. Er werden studies geïncludeerd waarbij de homocysteïnespiegel van personen met fracturen werd vergeleken met personen zonder botbreuken. Tevens werd het effect van homocysteïneverlagende therapie op fracturen onderzocht. In de analyse werden de resultaten van 9 studies...

Vitamine K noodzakelijk voor botten

Consumptie van melkproducten verrijkt met calcium, vitamine D en vitamine K leidt tot een toename van het botmetabolisme en botdichtheid bij vrouwen na de menopauze. Postmenopauzale vrouwen werden verdeeld in 3 behandelgroepen en een controlegroep. De vrouwen in de behandelgroepen kregen dagelijks melkproducten verrijkt met 800 mg calcium en 10 mcg (400 IE) vitamine D. Bij 2 groepen werd ook...

Meisjes minder stressfracturen met vitamine D

Een hoge vitamine D-inname vermindert de kans op stressfracturen. Stressfracturen ontstaan door een te hoge druk op het bot en zijn in 90% van de gevallen een gevolg van sportbeoefening. Aan de studie namen meer dan 6700 meisjes in de leeftijd van 9 tot 15 jaar deel. Tussen 1996 en 2001 werd (half)jaarlijks een vragenlijst ingevuld over het voedingspatroon. In...

Botontkalking neemt alleen maar toe

De gezondheidszorgkosten voor osteoporose in Europa rijzen flink de pan uit de komende jaren. In het jaar 2025 worden de kosten geschat op zo'n 38,5 miljard per jaar en overstijgen hiermee de behandelkosten voor de aandoeningen migraine, herseninfarct, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Het dodental als gevolg van botfracturen bedroeg vorig jaar 34.000 in de vijf Europese landen:...

Vitamine E-status beïnvloedt herstel na heupfractuur

De vitamine E-concentratie in het bloed blijkt van invloed op het herstel in het eerste jaar na een heupfractuur. De studie werd uitgevoerd bij 148 vrouwen van 65 jaar en ouder. Direct na de heupfractuur werd de concentratie van alfa- en gammatocoferol gemeten. Na 2, 6 en 12 maanden werd dit opnieuw bepaald terwijl tevens een indruk van het lichamelijk...

Niet alleen calcium en vitamine D voor de botten

Voeding is een van de beïnvloedbare risicofactoren van osteoporose en botbreuken. Vitamine D en calcium spelen een belangrijke rol bij het op peil houden van de botdichtheid, maar ook andere vitaminen hebben positieve effecten zoals een reviewonderzoek liet zien. In dit overzicht was gekeken naar studies over relaties tussen bloedspiegels en innames van voedingsstoffen door mensen en dieren. Ze kwamen...

Prebiotica verbeteren botmassa

Suppletie met prebiotica leidt tot een verhoogde opname van calcium en magnesium en kan daarmee de botmassa verbeteren. Dit blijkt uit een dierstudie. Er werden 75 muizen verdeeld in 5 groepen. Ze kregen gedurende 2 maanden een maaltijd met 0%, 2%, 4%, 6% of 8% van hun lichaamsgewicht aan GOS (galactooligosacchariden; onverteerbare oligosacchariden van lactose). Door de prebiotica werd de...

Bisfosfonaten effectiever met hogere vitamine D

Een medicamenteuze behandeling bij osteoporose slaat beter aan bij een optimale vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd op het jaarcongres van de Endocrine Society. Voor de studie werden 160 postmenopauzale vrouwen geselecteerd die in de afgelopen 18 maanden behandeld waren met bisfosfonaten (alendronaat, residronaat, ibandronaat en zolendronaat) en waarbij minimaal 2 botscans waren gemaakt met een...

Minder botverlies door antioxidanten en krachttraining

Suppletie met 600 mg vitamine E en 1000 mg vitamine C beschermt vrouwen tegen verlies van botmassa. Gebruik van een placebo leidde na 6 maanden juist tot een significante vermindering van de botmassa. Dagelijks gebruik van de antioxidanten, driemaal per week krachttraining of een combinatie van beide (antioxidanten plus krachttraining) hield de botmassa op peil.

Vitamine K voorkomt fracturen

Vitamine K kan fracturen als gevolg van osteoporose voorkomen. Een hoge inname van deze vitamine blijkt de botdichtheid op peil te houden. Bij 365 ouderen werd een vragenlijst afgenomen over hun voedingspatroon waarna de vitamine K-inname werd bepaald. Van deze ouderen werden er 200 gedurende 2 jaar gevolgd. Hun gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Bij 125 ouderen werd de botdichtheid...

Calcium en vitamine D voor stevige botten tieners

Tienermeisjes krijgen sterke botten door suppletie met calcium en vitamine D. Mogelijk kan hierdoor op latere leeftijd osteoporose worden voorkomen. De studie werd uitgevoerd bij 20 vrouwelijke, eeneiige tweelingen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. Van ieder paar werd een meisje ingedeeld in de suppletiegroep en het andere meisje in placebogroep. Ze kregen gedurende 6 maanden dagelijks 800...

Vitamine C en E verbeteren botdichtheid

Suppletie met 1000 mg vitamine C en 400 IE vitamine E kan zinvol zijn ter voorkoming van osteoporose als gevolg van veroudering. Voor de studie werden 90 ouderen verdeeld in drie groepen waarbij rekening gehouden werd met een gelijke leeftijdsverdeling. De personen in de eerste groep kregen gedurende 12 maanden een placebo, de ouderen in de tweede groep kregen 500...

Nieuw vitamine D-advies

De International Osteoporosis Foundation (IOF) komt met een nieuwe aanbeveling voor vitamine D. De gemiddelde aanbeveling van vitamine D voor volwassenen is gesteld op 800 tot 1000 IE (20 tot 25 mcg) per dag waarbij gestreefd wordt naar een serumconcentratie 25(OH)D van 75 nmol/L. Bij personen met overgewicht, osteoporose, malabsorptie of een beperkte blootstelling aan zonlicht wordt een inname van...

Frituur slecht voor de calciumvoorziening bij jongeren?

Hoog bewerkte en (voor)verhitte voedingsmiddelen hebben verhoogde gehalten aan Maillardreactieproducten (MRP's). Bruinkleuring van het voedingsmiddel is het algemene uiterlijke kenmerk. Een relatief hoge inname van gebakken en gefrituurde voedingsmiddelen leidt tot een verhoogde belasting van het lichaam met MRP's. Tot de bekendste MRP's behoren advanced glycation endproducts (AGE's). Aan AGE's worden toxische effecten toegeschreven. Uit dierproeven met MRP's werden aanwijzingen...

Nederlandse onderzoekers: 2000 IE vitamine D3 bij botfracturen

Op basis van eigen onderzoek stellen artsen van de Universiteit Maastricht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde om aan oudere patiënten met een botfractuur 2000 IE (50 mcg) vitamine D3 per dag te adviseren of om de 25(OH)D-spiegels te meten en op basis hiervan de dosis aan te passen. Van de 626 patiënten had 64% een gemiddelde 25(OH)D lager dan...

Vitamine C-suppletie vermindert het risico botbreuken

Een langlopend onderzoek onder ouderen heeft aangetoond dat suppletie met vitamine C het risico van botbreuken significant verlaagt. Vitamine C uit de voeding heeft dit effect niet. Wetenschappers van de Tufts University in Boston analyseerden data met betrekking tot voeding en gezondheid van de Framingham Osteoporosis Study. Deze studie volgde ruim 950 mensen over een periode van 15 tot 17...

Suppletie vitamine D vereist voldoende hoge dosis

Ouderen worden geadviseerd extra vitamine D te gebruiken voor het behoud van een goede botgezondheid. Zwitserse wetenschappers zijn naar aanleiding van een recente review tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D voor ouderen ontoereikend is om het valrisico te verlagen. Zij adviseren in dit kader een dosis van minimaal 700 IE (17,5 mcg) vitamine D...

Suppletie met vitamine C voor gezonde botten op oudere leeftijd

Vitamine C-suppletie biedt ouderen mogelijk bescherming tegen botbreuken. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie.De studie was onderdeel van de Framingham Osteoporosis Study en betrof 366 oudere mannen en 592 oudere vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. Bij aanvang werd bij alle deelnemers de totale vitamine C-inname nagegaan. Dit werd gedaan aan de hand van de verkregen...

Theeleuten minder kans op suikerziekte?

Regelmatig een kop thee verlaagt mogelijk het risico op latere leeftijd suikerziekte te ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder 1040 ouderen met leeftijden van 65 tot 100 jaar, wonende op verschillende Griekse eilanden. De onderzoekers hadden met behulp van een vragenlijst informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Daarnaast was bloedanalyse verricht ter bepaling van...

Carotenoïden voor sterke botten

Ouderen lopen mogelijk minder kans een heup te breken als zij meer carotenoïden met de voeding binnenkrijgen. Dat blijkt uit een prospectieve studie aan de Tufts University in de VS. Voor het onderzoek werden 370 mannen en 576 vrouwen met leeftijden van 70 tot 80 jaar gedurende 17 jaar gevolgd. Daarnaast werd met behulp van een vragenlijst informatie verkregen over...

Al broze botten op jonge leeftijd

Mannen die in de loop der jaren door hun voedingspatroon steeds minder vitamine D binnenkrijgen, hebben op 36-jarige leeftijd al een mindere botdichtheid en daardoor een grotere kans op botontkalking. Dit bleek uit een Nederlands onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Bone. De onderzoekers vergeleken de inname bij een relatief gezonde onderzoeksgroep die over het algemeen een vitamine D-inname hadden...

COPD-patiënten verhoogd risico osteoporose

COPD gaat gepaard met een verhoogd risico van osteoporose en een verlaagde vitamine D-spiegel. Dit geldt niet alleen voor degenen die vanwege deze aandoening structureel gebruik maken van glucocorticosteroïden, maar ook voor degenen die dit niet doen, zo blijkt uit onderzoek.COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Syndrome en omvat de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem....

Vitamine D-suppletie vermindert risico botbreuken

Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, [..], Henschkowski J. Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2009; 169(6):551-61

DHEA-suppletie verbetert botdichtheid bij oudere vrouwen

Osteoporosis

2008 Osteoporosis; Botontkalking;

Menopause complaints, Osteoporosis

2008 Botontkalking; Menopauzeklachten;

N-acetylcysteïne stimuleert ovulatie

Uit onderzoek met 573 vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) blijkt dat suppletie met N-acetylcysteïne (NAC), in aanvulling op medicatie met clomifeen, de ovulatie verbetert. Vrouwen met PCOS hebben meerdere (kleine) cysten in de eierstokken. Hun eicellen groeien niet of onregelmatig, waardoor er geen of een onregelmatige eisprong optreedt. Dit betekent verminderde vruchtbaarheid. Ook de menstruatie is onregelmatig of blijft...

Osteoarthritis; Osteoporosis

2009 Osteoartritis Botontkalking

Coënzym Q10, riboflavine en niacine gunstig bij borstkanker

Patiënten met borstkanker die worden behandeld met tamoxifen zijn gebaat bij de combinatie van coënzym Q10, niacine (vitamine B3) en riboflavine (vitamine B2). In een onderzoek kregen 84 borstkankerpatiënten willekeurig verdeeld, naast behandeling met tamoxifen (tweemaal daags 10 mg), een dagelijkse suppletie met 100 mg Q10, 10 mg riboflavine en 50 mg niacine. Een tweede groep patiënten kreeg geen tamoxifenbehandeling,...

Osteoporosis

2008 Botontkalking

Grote studies nodig voor vaststelling genetische factor

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben in een grote studie gevonden dat varianten in het LRP5-gen correleert met een verhoogde kans op botbreuken en een lagere botmineralendichtheid (BMD) in het ruggenmerg en in de heup. De resultaten werden gepubliceerd in de JAMA. Al langer was bekend dat de BMD voor een belangrijk deel afhankelijk is van genetische factoren....

Osteoporosis

2009 Osteoporose ; botontkalking

Suppletie probiotica versterkt afweer

Enteraal gevoede ouderen hebben baat bij suppletie met gefermenteerde melk verrijkt met probiotica. Het zorgt voor verbetering van de voedingsstatus en een daling van het aantal infecties. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een studie met 24 in het ziekenhuis opgenomen patiënten met leeftijden ouder dan 70 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken ofwel...

Alfaliponzuur gunstig bij diabetescomplicatie

Patiënten met diabetische perifere neuropathie hebben mogelijk baat bij suppletie met alfaliponzuur (ALA). Dit concludeerden wetenschappers naar aanleiding van een literatuurstudie van onderzoeken waarin het effect van suppletie met ALA op de symptomen van diabetische perifere neuropathie bij personen met diabetes type-1 en -2 werd bestudeerd. Diabetische perifere neuropathie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van symptomen en/of tekenen van zenuwdysfunctie...

Oppassen met eten van schaaldieren tijdens zwangerschap

Omega 3-vetzuren blijken in diverse humane studies gunstig voor de groei van de foetus en het geboortegewicht. Niet alle studies geven gunstige uitkomsten. Sommige geven als resultaat geen effect of zelfs negatieve effecten. Een nieuwe studie, uitgevoerd onder 2398 zwangere vrouwen uit de Bretagne in Frankrijk, lijken de waargenomen tegenstrijdige uitkomsten te kunnen verklaren. Het betreft de Pelagie-cohortstudie van de...

Melatonine bij bestraling

Uit de resultaten van een Italiaanse studie in 1996 bleek dat de combinatie van melatoninesuppletie met radiotherapie zowel de duur als de kwaliteit van leven voor patiënten met glioblastoma multiforme verbeterde. Bij de helft van 30 patiënten met glioblastoma multiforme stadium-IV werd radiotherapie gecombineerd met een dagelijkse doses van 20 mg melatonine. De overige helft werd alleen bestraald. De groep...

Acupunctuur vermindert bepaalde vorm scoliose

Acupunctuur vermindert de deformiteit die gepaard gaat met sommige vormen van scoliose. Dit bleek uit een studie met 24 meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Bij hen was een adolescente idiopathische scoliose gediagnosticeerd. Voor de groep als totaal werden geen significante veranderingen gevonden als gevolg van het liggen, de sham-acupunctuur of de echte acupunctuur. Ook traden er...

Hoge dosis EPA en DHA gunstig bij ADHD

Het gedrag van kinderen met ADHD verbetert als gevolg van hoge doseringen eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Dit blijkt uit een pilotstudie onder 9 kinderen met ADHD. De kinderen kregen in eerste instantie een supplement met 16,2 gram EPA/DHA. De dosering werd opgehoogd totdat de ratio arachidonzuur(AA)/EPA na 4 weken overeen kwam met bloedwaarden die in de Japanse populatie normaal...

Zuivelproducten verlagen risico prostaatkanker

Een verhoogde inname van zuivelproducten verlaagt het risico van agressieve prostaatkanker, vooral bij rokers. Dit bleek uit een onderzoek onder 12.025 mannen waarbij de relatie tussen de inname van vetten, vlees en zuivelproducten en de incidentie van prostaatkanker werd onderzocht. Informatie over het voedingspatroon werd verkregen met behulp van vragenlijsten. Over het geheel genomen bleek de inname van vet geen...

Isoflavonen bij opvliegers en nachtelijk zweten

Isoflavonen geven verlichting bij opvliegers en nachtelijk zweten tijdens de menopauze. Zestig gezonde postmenopauzale vrouwen werden willekeurig verdeeld in twee groepen en kregen drie maanden lang elke dag 60 mg isoflavonen of een placebo. De overgangsklachten werden aan het begin en aan het einde van het onderzoek geregistreerd. Suppletie met de isoflavonen bleek significant het aantal opvliegers met 57% en...

Combinatie vitamine D en calcium verlaagt risico heupfractuur

Suppletie met vitamine D verlaagt alleen dan het risico van een heupfractuur als tevens wordt gesuppleerd met calcium. Dit bleek uit een meta-analyse van gerandomiseerde en placebogecontroleerde studies waarin de invloed van suppletie met vitamine D met of zonder calcium op het risico van een heupfractuur bij postmenopauzale vrouwen of mannen ouder dan 50 jaar met een verhoogd risico van...

Roken en lage foliumzuurstatus risicofactoren osteoporose

Roken en een lage concentratie foliumzuur in het bloed vergroten het risico van osteoporose. Dit bleek uit een Engels onderzoek onder 328 postmenopauzale vrouwen. Afhankelijk van hun botgezondheid werden ze ingedeeld in de controle-, de osteopenie- of de osteoporosegroep. Het bleek dat de vrouwen in de osteoporosegroep significant lagere concentraties foliumzuur hadden vergeleken met de andere twee groepen. Ook bevond...

Multi verkleint kans op osteoporose

Een multivitaminesupplement met vitamine D3 verbetert de voedingstoestand van kwetsbare ouderen en verkleint het risico van osteoporose. Een groep van 92 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar werden verdeeld in een interventiegroep en een placebogroep. De ouderen in de interventiegroep kregen gedurende 6 maanden een multi met 5 mcg (200 IE) vitamine D3. De concentraties vitamine D, B12...

Lycopeen mogelijk tegen osteoporose

Lycopeen in voeding vermindert bij vrouwen in de menopauze significant oxidatieve stress en verlaagt de spiegels van bepaalde botstofwisselingsmarkers in het bloed. Het onderzoek werd uitgevoerd met 33 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar. Ze vulden een vragenlijst in betreffende hun voedingsinname van de voorgaande zeven dagen. Het bloed werd geanalyseerd op lycopeen en op een marker...

Omega-3 vetzuren voor sterke botten

Uit een Zweedse studie bleek dat omega 3-vetzuren verband hebben met een goede ontwikkeling en dichtheid van de botten. Gedurende een aantal jaren werden 78 gezonde jonge mannen, met een gemiddelde leeftijd van 16,7 jaar bij aanvang van het onderzoek, gedurende een aantal jaren gevolgd. Zowel aan het begin van het onderzoek als op de leeftijden van 22 en 24...

Strontium duurzaam beschermend tegen botbreuken

Strontium, een bot- en tandzoekend element, kan in de vorm van strontiumranelaat de afbraak van botweefsel afremmen. Dat berichtte dr. Johann Ringe uit Leverkusen In een studie werd gedurende vijf jaar dagelijks 2 gram strontiumranelaat, overeenkomend met 68,2 mg strontium, of een placebo gegeven als osteoporosetherapie. In de studie bestond 59% van de deelnemers uit vrouwen met osteoporose die ouder...

Homocysteïne voorspelt risico heupfractuur

Het bepalen van de homocysteïnespiegel in het bloed bij ouderen kan behulpzaam zijn bij het voorspellen van het risico van een heupfractuur. Dit was de conclusie uit een studie met 4766 ouderen. Ze werden gemiddeld 12,6 jaar gevolgd. Het bleek dat bij een verhoogde concentratie homocysteïne in het bloed de kans op een heupfractuur bij zowel mannen als vrouwen groter...

Vitamine D kan vallen voorkomen

Een hoge dosis vitamine D kan het aantal vallen bij verpleeghuisbewoners verminderen. Tot deze conclusie kwamen Amerikaanse onderzoekers na een placebogecontroleeerde studie onder 124 verpleeghuisbewoners met een gemiddelde leeftijd van 89 jaar. De deelnemers werden verdeeld in vijf groepen en kregen gedurende vijf maanden dagelijks 200, 400, 600, 800 IE vitamine D of een placebo. De groep die de hoogste...

Beschermen walnoten de botten?

Plantaardige voedingsbronnen van omega 3-vetzuren zoals walnoten en lijnzaadolie hebben mogelijk een beschermend effect hebben op de botstofwisseling. De botresorptie neemt af, terwijl de botvorming op peil blijft. In het onderzoek volgden 23 proefpersonen afwisselend zes weken lang drie verschillende diëten. Het eerste dieet was gewoon een doorsnee Amerikaanse voeding met relatief weinig meervoudig onverzadigde vetzuren, dus met weinig linolzuur...

Cashewnoten goed voor baroreflex

De bloeddruk wordt voor een belangrijk deel gereguleerd via de zogenaamde baroreflex. Deze reflex wordt geactiveerd via de baroreceptoren in de belangrijkste arteriën. Via dit feedback-systeem wordt zo de bloeddruk op peil gehouden. Zuid-Afrikaanse onderzoekers hebben gevonden dat voeding rijk aan cashewnoten de gevoeligheid van de baroreflex verbetert. Voeding rijk aan walnoten daarentegen vermindert de gevoeligheid van de baroreflex. Het...

Opname van carotenoïden in de darm

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de manier van bereiding van groente belangrijk is voor de opname van de carotenoïden in het lichaam. Dit zei dr. Stephen Schwartz van de Ohio State University. Carotenoïden, de stoffen die veel groenten en fruit hun kleur geven, worden steeds meer geassocieerd met een preventieve werking tegen verschillende chronische ziekten. Ze komen overal in...

Met goede voeding slimmer op school?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [3 pagina's] School begint weer. Van de kinderen wordt verwacht dat ze weer een heel jaar er vol tegenaan gaan. Er moet geblokt worden voor proefwerken en uitdagingen wachten. Een steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. Steeds meer onderzoek laat zien dat voeding hierbij een onmiskenbare rol speelt. Vooral de vetzuren staan...

Op zijn gezondst in de keuken

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2004 [2 pagina's] Niet alleen door industriële bewerking van voedingsmiddelen treden grote verliezen op van essentiële voedingsstoffen. Ook in onze eigen keuken kunnen de verliezen aanzienlijk zijn. Hier een aantal tips voor u. Wat halen we in huis? Een goed voorbeeld van verliezen tijdens de industriële verwerking is die van de graankorrel tot witmeel. De...

‘Waarom mag ik geen prik drinken’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2004 [8 pagina’s] Overgewicht, afhankelijkheid, kanker Stond als jochie van vijf al bij de deur. Kon amper bij de deurbel, maar kwam met de diepzinnige vraag: 'Waarom mag ik geen prik drinken?' Blijkbaar had hij bij zijn moeder gezeurd en die, het gezeur beu, had hem mij op het dak gestuurd. Wat zeg je dan?...

Melk goed voor de botten

Vrouwen die tijdens hun jeugd weinig melk drinken, hebben op volwassen leeftijd minder botmassa en een grotere kans op botbreuken. Dit concludeert dr. Heidi Kalkwarf van het Children\'s Hospital Medical Center in Cincinnati, Ohio. Van 3251 blanke vrouwen die ouder waren dan twintig jaar en meededen aan het third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) werd de botdichtheid...

Bier, buik en botten

Uit onderzoek van de Tufts University in Boston blijkt dat zowel licht als donker bier de stof silicium bevat dat de hoeveelheid calcium en andere mineralen in de botten verhoogt. Daarnaast bevat donker bier antioxidanten die het dichtslibben van bloedvaten voorkomen hetgeen het risico van hart- en vaatziekten vermindert. Vrouwen zouden ieder dag één biertje en mannen twee biertjes moeten...

Isoflavonen na de menopauze

Een onderzoek met 177 vrouwen heeft aangetoond dat een supplement met isoflavonen helpt tegen osteoporose van de ruggengraat. De vrouwen hadden de menopauze achter de rug en waren tussen de 49 en 65 jaar. Geen van hen had borstkanker. Ze kregen gedurende een jaar een supplement met isoflavonen of een placebo. Het supplement bestond uit 26 mg biochanine A, 16...

Lood als risicofactor osteoporose in studie

Aan de Universiteit van Rochester, Verenigde Staten, leidt dr. Edward Puzas een onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan lood uit het milieu en osteoporose. Verondersteld wordt dat lood een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het skelet van kinderen en volwassenen. Volgens Puzas zou een groot deel van de personen met osteoporose die ziekte hebben gekregen door blootstelling...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Nieuwe medicijnen tegen botontkalking

De komende achttien maanden komen er nieuwe types medicijnen op de markt om botontkalking tegen te gaan. Deze zullen de hormoonsubstitutietherapie (HST) vervangen als de eerste keuze-behandeling. Dit zei dr. Graham Russell van de University of Oxford onlangs op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Endocrinology. De nieuwe medicijnen zijn feitelijk oude bekenden, zoals het parathormoon en strontiumranelaat. Deze...

Strontium vermindert botontkalking

Strontiumranelaat vermindert het risico van wervelfracturen bij vrouwen na de overgang die last hebben van botontkalking. Strontiumranelaat stopt niet alleen de botafbraak maar bouwt beschadigd bot ook weer op. Bestaande medicijnen tegen osteoporose stoppen alleen de botafbraak. Dr. Pierre Meunier van het Edouard Herriot Hospital in Lyon publiceerde de resultaten van zijn onderzoek in het gezaghebbende New England Journal of...

Minder valpartijen met vitamine D

Ouderen vallen minder vaak als ze iedere dag een voedingssupplement met vitamine D gebruiken. Wel moeten ze dan voldoende calcium binnenkrijgen. Dit concludeert een Zwitsers onderzoeksteam onder leiding van dr. Laurant Dukas van het Kantonsspital in Basel. In een studie werden 378 ouderen, 191 vrouwen en 187 mannen, gedurende 36 weken gevolgd. De helft van de deelnemers kreeg 1 mcg...

Fitness plus calcium houdt de botten sterk

Fitness en andere krachttraining samen met een calciumsupplement houden de botdichtheid van de heupen op peil zonder hormoonvervangingstherapie (HST). Dit is de conclusie van dr. Scott Going van de Universiteit van Arizona. In de BEST studie (Bone, Estrogen and Strength Training) heeft hij 159 vrouwen die HST kregen en 161 vrouwen zonder deze hormoontherapie onderzocht. De vrouwen werden in twee...

Vitamine D tekort; een epidemie?

Door vitamine D-gebrek kunnen chronische ziekten ontstaan zoals osteoporose, borstkanker, darmkanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en multiple sclerose. Engelse ziekte is de typische gebreksziekte van vitamine D. Regelmatige blootstelling aan zonlicht en suppletie kunnen deze ziekten helpen voorkomen. Dit zei de ontdekker van de actieve vorm van vitamine D dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston op het...

Vitamine D vermindert botbreuken

Vier maanden suppletie met 100.000 IE vitamine D voorkomt botbreuken. In een dubbelblind placebogecontroleerde studie werden 2037 Britse mannen en 649 vrouwen tussen de 65 en 85 jaar oud die zelfstandig woonden, onderzocht. Zij kregen gedurende vijf jaar, om de vier maanden een capsule met 100.000 IE vitamine D3 (cholecalciferol) of een placebo. De deelnemers kregen dus in totaal vijftien...

Internist luidt bel: alle ouderen in Nederland hebben vitamine D-suppletie nodig

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2003 [6 pagina’s] Het zal veel mensen zijn ontgaan, maar binnen de interne geneeskunde voltrekt zich een heuse loopgravenoorlog rond vitamine D als middel om osteoporose te voorkomen en te behandelen. Behalve internisten buigen zich inmiddels ook medewerkers van de inspectie voor de gezondheidszorg over de stammenstrijd. Een reconstructie. Hoofdrol: internist en nu ook klokkenluider...

Vitamine D beschermt tegen heupfracturen

Voldoende inname van vitamine D voorkomt heupfracturen bij vrouwen in de overgang. Dit is de conclusie van dr. Diane Feskanich van de Harvard Medical School in Boston bij de analyse van de Nurse's Health Study. Aan deze studie deden 72.337 vrouwelijke verpleegkundigen mee die de overgang hadden bereikt. Zij waren in 1980 in het onderzoek ingeschreven en werden achttien jaar...

Jongeren luisteren wel naar ouders

De jeugd van tegenwoordig luistert wel degelijk naar zijn ouders. In hoeverre jongeren iets van hun ouders aannemen is afhankelijk van de manier van opvoeden. Een sterke en gedisciplineerde opvoeding met veel warmte en aandacht is de meest effectieve manier. Dit concludeerde dr. Christine Jackson na haar onderzoek onder 1220 Amerikaanse middelbare scholieren. De jongeren vulden in de klas een...

Geen isoflavonen voor jonge vrouwen

In tegenstelling tot het effect bij vrouwen na de menopauze, zijn isoflavonen niet van invloed op de botdichtheid van jongere vrouwen. Dit blijkt uit een artikel in de Journal of the American College of Nutrition. Dr. John Anderson selecteerde met zijn collega's van de University of North Carolina 28 vrouwen tussen de 21 en 25 jaar. Gedurende één jaar dronk...

Ouderen krijgen te weinig calcium

Het merendeel van de ouderen krijgt niet genoeg calcium binnen, ook al slikken ze een supplement. Dit bleek uit twee voordrachten tijdens de 85e jaarlijkse bijeenkomst van de American Dietetic Association.Onder leiding van dr. Bethene Ervin interviewden onderzoekers van het National Center for Health Statistics in Hyattsville ruim 5.000 mensen van minimaal 60 jaar oud. De ouderen werd gevraagd wat...

Lijnzaad verlaagt cholesterolgehalte

Vrouwen na de menopauze kunnen hun cholesterolgehalte verlagen met behulp van lijnzaad. Dit komt waarschijnlijk door de vele fyto-oestrogenen die in lijnzaad voorkomen. Deze conclusie werd getrokken uit een onderzoek waarin een groep vrouwen die dagelijks 40 g lijnzaad aten, werd vergeleken met een groep die per dag dezelfde hoeveelheid tarwe at. Daarnaast kregen de vrouwen een supplement met 1.000...

Remedie tegen zoetverslaving

‘Crave control’ is de naam van een pleister die je op de hand plakt om snoepverslaving tegen te gaan. De pleister verspreidt een geur van vanille, waardoor de lust om te snoepen je vergaat. In een klinische studie vielen 200 proefpersonen in een tijdsbestek van vier weken gemiddeld twee kilo af.

Vegetarische voeding tegen botontkalking

Het tegengaan van botverlies door voedingsmaatregelen helpt osteoporose te voorkomen. Een verhoogde consumptie van groenten en fruit is in humane studies geassocieerd met een hogere botmineralendichtheid, BMD. Als reden hiervoor wordt het basenoverschot uit een overwegend vegetarische voeding aangevoerd. Nieuw onderzoek werpt twijfels op over deze theorie. Door dr R.C. Muhlbauer en medewerkers van de Universiteit van Bern in Zwitserland...

Fruit, groenten en graanproducten voor sterke botten

Het was al langer bekend dat bepaalde voedingsstoffen, waaronder calcium en vitamine D, de botten sterk houden. Uit recent onderzoek van Tufts University in Boston blijkt nu dat ook verschillende voedingsmiddelen helpen botontkalking tegen te gaan. Onder leiding van dr Katherine Tucker werden ruim 900 proefpersonen in de leeftijd van 69 tot 93 jaar ondervraagd over de voeding die zij...

COX-2 remmers vertragen botherstel

Een studie bij ratten heeft uitgewezen dat pijnstillers die de werking van het enzym COX-2 onderdrukken het herstel van botbreuken belemmert. Het herstel van het botweefsel zou zo’n 25 tot 50% vertraagd worden. Er bestaan twee categorieën pijnstillers: de zogenoemde ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ (NSAID’s) verhinderen de werking van de enzymen COX-1 en COX-2, terwijl de COX-2-remmers enkel de activiteit van...

Sterke botten door strontium

Frans onderzoek heeft uitgewezen dat suppletie met strontium gunstige effecten heeft voor vrouwen die na de overgang aan botontkalking leiden. Strontium verbetert bij deze vrouwen de botdichtheid in de wervels en leidt tot minder gebroken wervels. Onder leiding van dr Pierre Meunier slikten ruim 350 vrouwen twee jaar lang dagelijks 500 mg calcium en 800 IE vitamine D3. Daarnaast kregen...

Vitamine K gaat botontkalking tegen

Levercirrose gaat veelal gepaard met botontkalking. Dagelijkse suppletie met 45 mcg vitamine K2 blijkt deze afname van de botdichtheid tegen te gaan. Japanse onderzoekers onder leiding van dr Susumu Shiomi vergeleken 25 vrouwen die aan levercirrose leden als gevolg van hepatitis B of C en een vitamine-K2-supplement kregen met 25 vrouwen met dezelfde ziekte die geen extra vitaminen slikten. Eén...

Thee houdt botten sterk

Langdurige consumptie van thee leidt tot sterkere botten bij volwassen mannen en vrouwen. In een studie van dr Chih-Hsing Wu uit Taiwan zijn 497 mannen en 540 vrouwen van 30 jaar en ouder over hun theeconsumptie geïnterviewd. De deelnemers werd tevens gevraagd naar beweging, rookgedrag, gebruik van calciumsupplementen en consumptie van koffie, melk en alcohol. De onderzoekers bepaalden de botdichtheid...

Calcium en eiwitten voor sterke botten

Uit een publicatie in de American Journal of Clinical Nutrition blijkt dat suppletie van calcium in combinatie met het eten van meer eiwitten een gunstig effect heeft op de botdichtheid van oudere mensen. Bij mensen die geen extra calcium slikken leidt een grotere eiwitinname echter niet tot een hogere botdichtheid. Een kleine 350 mensen van 65 jaar en ouder deden...

Gescheiden suppletie effectiever tegen botontkalking

Personen die calcium en vitamine D slikken om hun botdichtheid op peil te houden, kunnen hun suppletiedosis het beste verdelen over de dag. Een hoeveelheid calcium en vitamine D is effectiever wanneer het verdeeld wordt over verschillende tijdstippen dan wanneer de totale hoeveelheid ineens geslikt wordt. Het parathormoon (PTH) is een hormoon dat de botcellen stimuleert calcium af te geven...

Vitamine D-tekort bij kinderen met ernstige brandwonden

Lage concentraties van vitamine D zijn gerelateerd aan een lage botdichtheid bij kinderen die meer dan 40% van hun lichaam hebben verbrand. Hierdoor hebben zij een hoger risico van osteoporose en botbreuken. Dr Gordon L. Klein van de University of Texas heeft 24 kinderen onderzocht. De kinderen waren verdeeld in twee groepen, een groep waarbij de brandwonden gemiddeld drie jaar...

Vitamine D: De zonneschijnvitamine

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [5 pagina’s] Niet alleen voor de botten Er zijn steeds meer aanwijzingen voor sluipende tekorten van vitamine D in de bevolking. Suboptimale voorziening wordt niet alleen in verband gebracht met osteoporose op latere leeftijd, maar ook met kanker en andere aandoeningen. In een aantal gevallen is suppletie met vitamine D zinvol gebleken. In een...

Eierschalen goed voor de botten

Vrouwen die na de menopauze genoeg calcium binnenkrijgen, kunnen met het poeder van eierschalen toch hun botdichtheid op peil houden en zo botontkalking tegengaan. Dit concluderen Nederlandse onderzoekers. De Nederlanders voerden hun onderzoek uit onder 85 gezonde vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Alle vrouwen hadden de overgang minstens vijf jaar achter de rug. De onderzoekers vergeleken de effecten...

Meer heupfracturen met vitamine A

Oudere vrouwen die te veel vitamine A via de voeding of door supplementgebruik binnenkrijgen, lopen een verhoogde kans op een gebroken heup. Hoewel vitamine A noodzakelijk is voor het gezichtsvermogen, de groei en voortplanting en een gezond immuunsysteem, vermindert te veel vitamine A de vorming van nieuw botweefsel en verhoogt het de kans op aanhoudende botbreuken.Voor een prospectieve studie werd...

Vitamine D en calcium bij botontkalking

Calcium en vitamine D zijn de voedingsstoffen die essentieel zijn voor de gezondheid van de botten. De meeste ouderen krijgen echter veel te weinig van deze twee stoffen binnen, met alle gevaren van dien. Deze gevaren kunnen door middel van suppletie eenvoudig afgewend worden. Onderzoekers van de universiteit van het Italiaanse Siena schreven een reviewartikel, waarin de literatuur omtrent botontkalking...

Botontkalking door cafeïne

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat cafeïnegebruik de botmineraaldichtheid (BMD) bij oudere vrouwen verminderde. Osteoporose is een belangrijke oorzaak van botbreuken bij ouderen. Meer dan 300 mg cafeïne per dag houdt verband met hoger verlies van botmassa bij vrouwen na hun menopauze in het hele skelet, maar vooral in de wervelkolom. Voldoende inname van calcium en gematigd gebruik van cafeïne lijkt...

Eiwit voor sterke botten bij ouderen

Oudere mensen die onvoldoende eiwit binnenkrijgen, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van osteoporose, aldus wetenschappers van Harvard. Degenen die het minste eiwit binnenkregen, hadden meer botverlies dan mensen die de meeste eiwitten aten. De onderzoekers keken naar de gemiddelde inname van eiwitten van 615 oudere mensen. De gemiddelde inname was 68 gram per dag, terwijl 45 tot 65...

Soja tegen botontkalking bij mannen

Soja kan evenals bij vrouwen ook bij mannen beschermen tegen botontkalking. Mannen boven de 65 jaar kunnen ook last krijgen van botontkalking. Hierbij gaat de botstructuur verloren en wordt de botopbouw verminderd. Tijdens de studie kregen 64 mannen gedurende 3 maanden supplementen van eiwitten, afkomstig van soja of van melk. Dr Dania Khalil van Oklahoma State University keek bij de...

Ipriflavonen niet voor botten

Een synthetische versie van isoflavonoïden, ipriflavonoïde, bleek na een driejarige studie niet effectief tegen botontkalking. Isoflavonoïden zitten in voedingmiddelen op basis van soja, zoals bijvoorbeeld tofu. Deze stoffen helpen mogelijk bij het voorkomen van osteoporose. De synthetische versie ipriflavonoïde werd op effectiviteit getest bij 474 vrouwen na de menopauze met een lage botmineraaldichtheid. Gedurende 3 jaar kregen zij ipriflavonoïde of...

Vitamine D en calcium tegen botverlies

Ouderen die stoppen met het innemen van supplementen met vitamine D en calcium hebben een aantal jaar na het gebruik geen voordelen meer van de eerdere inname. Onderzoekers van Tufts University in Boston hebben een studie gedaan naar de stevigheid van het botweefsel bij ouderen. Zij vroegen zich af of ouderen sterke botten behouden nadat zij stoppen met het innemen...

Eiwitsuppletie met calcium bij herstel fractuur

Er zijn aanwijzingen dat een dergelijke suppletie helpt bij het verminderen van de kans op complicaties. De ouderen lijken geen baat te hebben bij supplementen tijdens het herstel van een heupfractuur. Ook verlagen deze voedingssupplementen niet de kans op overlijden door fracturen. Uit het onderzoek bleek dat het herstel 6 maanden na een fractuur 61% in de onderzoeksgroep en 55%...

Sojaproducten beschermen botten

Er is een verband tussen het consumeren van veel sojaproducten met een verhoogde botmassa bij vrouwen na de menopauze. Hierdoor wordt het risico van botbreuken verkleind. Het kan ook helpen bij het voorkomen van de nadelige effecten van een laag oestrogeengehalte. Bij magere vrouwen blijken botten breekbaarder te zijn dan bij dikkere vrouwen. Dit onderzoek is gedaan door de inname...

Multi plus calcium voor astmapatiëntjes

Kinderen met een hevige vorm van astma hebben minder last van botverlies wanneer ze een multi met extra calcium slikken. Botverlies komt vaak voor bij astmatische kinderen. Volgens dr. Joseph Spahn bleek het verlies van botmassa niet door de astmamedicijnen te komen. Nader onderzoek wees uit dat een te lage calciuminname de boosdoener was. Verder bleek dat slechts 5 tot...

Minder botverlies met isoflavonen uit soja

Onderzoekers hebben gevonden dat soja, rijk aan isoflavonen, bij vrouwen in de overgang botmineralendichtheid en botmineralenmassa in de ruggengraat op peil houden. Tijdens een aselect, dubbelblind onderzoek kregen drie groepen vrouwen gedurende 24 weken ofwel soja die rijk was aan isoflavonen (vooral genisteïne en daïdzeïne; groep 1), ofwel arm aan isoflavonen (groep 2) of eiwitten (groep 3). Daarbij werd gekeken...

Patiënten met coeliakie hebben verhoogd risico op botbreuken

Coeliakiepatiënten hebben vaker botbreuken in armen en benen vergeleken met andere mensen. Osteopenie en osteoporose zijn bekende complicaties bij patiënten met coeliakie. De algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is een opnamestoornis voor vrijwel alle voedingsstoffen door atrofie van de dunne-darm-mucosa. Speciaal de opname van calcium en vitamine D kan problematisch zijn. Dr. Julio Bai van het Hospital de Gastroenterologica in Buenos...

Veel cola, zwakke botten

Meisjes die veel cola drinken, hebben een grotere kans op botbreuken dan andere meisjes van dezelfde leeftijd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek afkomstig van de Harvard School of Public Health. Dr. Grace Wyshak deed onderzoek naar de invloed van koolzuurhoudende frisdranken op de stevigheid van botten. Van alle meisjes die deelnamen aan het onderzoek consumeerde zeker 80% regelmatig een...

Niet stoppen met calcium!

Extra calcium voor sterke botten is het hele leven belangrijk. Mensen die door het ouder worden bot verliezen, nemen aanzienlijke risico's wanneer ze stoppen met calciumsuppletie, zo stelt dr. Bess Dawson-Hughes. De onderzoekster van de Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging in Boston onderzocht de calciuminname en botdichtheid van 300 mannen en vrouwen van 65 jaar en...

Regelmatig tuinieren, sterkere botten

In de tuin werken is voor oudere vrouwen een prima oplossing om botontkalking tegen te gaan. Een andere optie is oefeningen doen met gewichten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens dr. Lori Turner van University of Arkansas kunnen de tuinliefhebsters hun hart ophalen. Tuinieren en gewichtoefeningen blijken namelijk de meest optimale oefeningen om de botten sterk te houden en osteoporose...

Sterkere botten door extra vitamine K

Waarschijnlijk is onze hedendaagse opname van vitamine K toch te laag. Onderzoekers in de Verenigde Staten toonden aan dat vitamine K ook nodig is bij de samenstelling van verschillende lichaamseiwitten. Hieronder bevind zich minimaal één erg belangrijke, nl. osteocalcine, voor de botten. Oude meettechnieken wisten bij veel mensen een dagelijkse vitamine K consumptie van 150 tot 500 µg per dag...

Soja isoflavonen voorkomen botverlies

Verlies aan botmassa lijkt door regelmatig sojaproducten te eten goed te kunnen worden opgevangen, zo blijkt uit een nieuw Chinees onderzoek. Deze werking van soja wordt toegeschreven aan een hoeveelheid isoflavonen. Volgens onderzoekers van de Chinese Universiteit in Hong Kong blijken vrouwen in de leeftijd van 31 tot 40 jaar meer botmassa te behouden bij een regelmatige sojaconsumptie. Aan het...

Melk is goed voor elk….?

Melk blijft tot op heden een product dat om zijn gezondheidseffecten veel wordt geprezen in de media. Toch wordt de kritische houding die de wetenschap tegenover melk heeft langzamerhand halsstarriger. Er zijn onderzoeken die een verband leggen tussen het drinken van melk en een verhoogde kans op suikerziekte, prostaatkanker of kanker aan de eierstokken. Vanuit de bekende Nurses Health Study...

Vitamine D na de geboorte verbetert botdichtheid in tienerjaren

Vitamine D supplementen tijdens de babyjaren geven meisjes later in hun kindertijd een grotere hoeveelheid mineralen in het bot en tevens een betere mineralendichtheid, zo blijkt uit Zwitsers onderzoek. Dr. Samuel Zamora onderzocht aan de universiteitsziekenhuis in Genève de botdichtheid van 91 blanke meisjes in de leeftijd van zeven tot negen jaar. Alle meisjes hadden gedurende hun eerste levensjaar vitamine...

Botontkalking; let ook op zink, kalium en magnesium

Waar calcium altijd als de nummer één stof ter voorkoming van botontkalking werd aangewezen, lijkt het er nu op dat een aantal andere mineralen en vitamines veel belangrijker zijn. Volgens dr. New van de University of Surrey blijkt een aantal stoffen die vooral in fruit voorkomen voor een betere botconditie verantwoordelijk te zijn. Hij onderzocht een groep van 62 gezonde...

Vitamine D suppletie tegen osteoporose

Vitamine D suppletie blijkt tekorten aan deze vitamine goed aan te vullen en de hoeveelheid botverlies te beperken, waardoor de kans op osteoporose wordt teruggedrongen. Dr. Marinella Kyriakidou-Himonas onderzocht 10 Afro-Amerikaanse vrouwen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar. Over een periode van 12 weken kregen zij dagelijks 20 mg vitamine D. Zeven van de deelnemers bleken aanvankelijk een...

Soja lijkt ook tegen endeldarmkanker te werken

Kleine hoeveelheden soja die op het dagelijkse menu staan blijken invloed te hebben op de ontwikkeling van kanker bij patiënten met terugkomende tumoren of poliepen in de endeldarm. Maurice Bennink voegt hieraan toe dat onderzoek met meer dan de geteste 29 deelnemers nodig is om een sluitender bewijs te krijgen rond de preventie en behandeling van endeldarmkanker met soja. In...

Calciumsupplementen best geabsorbeerd in citraatvorm

Calciumcitraat blijkt tweeëneenhalf maal beter door het lichaam opgenomen te worden dan calcium in de calciumcarbonaatvorm. Hiermee is tevens een einde gemaakt aan het idee dat alle calciumsupplementen hetzelfde zijn, legt de leider van het onderzoek, dr. Howard Heller uit. Voor het onderzoek werd gebruikt gemaakt van twee calciumsupplementen waarvan de een de citraatvorm en de andere de carbonaatvorm had....

Fluor en broze botten

Fluor is een essentieel mineraal voor dier en mens. De bekendste functies ervan hebben betrekking op versteviging van de structuur van botten en tanden door de vorming van calciumfluoroapatiet. Overdosering van fluor via voeding en drinkwater kan ongewenste veranderingen in de structuur van botten en tanden teweegbrengen. In een omvangrijke dossierstudie in Finland met 144.627 deelnemers, geboren tussen 1900 en...

Extra calcium voorkomt fracturen na de menopauze

Calciumsuppletie bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, beschermt beter tegen fracturen later in het leven. De suppletie zorgt voor een grotere botmassa voordat de menopauze begint. Dit bleek uit een onderzoek onder 98 vrouwen die nog niet in de menopauze waren. Uit dit drie jaar durend placebogecontroleerde onderzoek bleek dat 44 vrouwen die 500 mg calcium per...

Amerikaanse jongeren riskeren osteoporose

Met de voedingsgewoonten onder jongeren in de Verenigde Staten is het pover gesteld. Zeker wanneer specifiek naar de inname van magnesium gekeken wordt. Botverlies later in het leven ligt op de loer. Dr. J.Z. Ilich onderzocht 120 studenten. Hij vroeg hen 3 dagen een voedingsdagboek bij te houden. Een gegevensanalyse moest vervolgens uitmaken hoe het met de inname van calcium,...

Hoge bloeddruk blijkt calciumverlies te stimuleren

Oudere vrouwen die een te hoge bloeddruk hebben, verliezen sneller botmassa waardoor de kans op osteoporose en heupfracturen toeneemt. Door hoge bloeddruk kan veel calcium uit het lichaam verdwijnen. Verlies aan botmassa is het gevolg. Dr. Francesco Cappuccio onderzocht de mate van botverlies bij 3.676 blanke vrouwen van 65 jaar en ouder. Bloeddruk en botverlies werden op twee momenten gemeten....

Groenten en kruiden voorkomen botontkalking

De kans op osteoporose wordt verminderd door veel groenten te eten, zo blijkt uit een onderzoek met ratten waarvan Nature onlangs de resultaten publiceerde. Uit het onderzoek bleek dat ratten die veel ui, peterselie en groene bladgroenten aten duidelijk minder botverlies hadden dan ratten die geen speciaal voedingspatroon hadden. Voor mensen betekent dit dat veel verschillende groene bladgroenten, kruiden en...

Botverlies beperkt door melatonine

Melatonine helpt waarschijnlijk mee om osteoporose te voorkomen, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Dr. Moon-Il Cho van de University of Buffalo School of Dentistry geeft aan dat de melatonine-productie bij het ouder worden vermindert. Verder is botverlies, waardoor osteoporose kan ontstaan, ook een gevolg van het ouder worden. In zijn onderzoek testte hij de uitwerking van melatonine op pre-osteoblasten...

Goede voeding in kindertijd preventief voor diverse aandoeningen

Osteoporose is een kinderziekte is plaats van een ouderdomsziekte, aldus de Amerikaanse dr. Laura Bachrach. Zij deed deze uitspraak in Californië op de National Conference on Advances in Perinatal and Pediatric Nutrition. Volgens de onderzoekster wordt botmassa opgebouwd tijdens de eerste 30 levensjaren van mensen. De kans om op latere leeftijd osteoporose te krijgen kan verminderd worden door een verhoogde...

Magnesium en kalium ook belangrijk tegen osteoporose

Er komen steeds meer aanwijzingen dat de preventie van osteoporose niet alleen met het eten van zuivelbestanddelen zoals calcium en vitamine D, maar ook met de consumptie van magnesium en kalium te maken heeft. In een onderzoek aan de Tufts University's Research Center on Aging werden gegevens van honderden mannen en vrouwen onderzocht. Hierbij werd speciaal gelet op kalium- en...

Vitamine-D-tekorten bij ouderen

Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten luiden de noodklok. Zij waarschuwen voor algemene tekorten aan vitamine D bij ouderen en de ermee verbonden risico's op osteoporose. Alleen al voor Duitsland werd berekend dat negen miljoen personen een verhoogd risico hebben op botbreuken door een te lage botdichtheid. De Amerikaanse onderzoeker Michael Holick van de Universiteit van...

1 minuut hardlopen en daarna wandelen vergroot botmassa

Wandelen of gewoon lopen is volgens deskundigen de minst effectieve methode om de botten sterker te maken. Volgens de experts is rennen de beste methode om meer bot aan te maken. De Israëlische onderzoeker dr. Charles Milgrom van de Hebrew University Medical School in Jeruzalem gaf aan dat uit onderzoek naar de aanmaak van bot in het scheenbeen bij recreatieve...

Alternatief voor oestrogeenbehandeling tijdens menopauze

Calciumcitraat supplementen beschermen vrouwen tegen botverlies. De vrouwen moeten deze wel vanaf het begin of tijdens de menopauze beginnen te slikken om van de beschermende werking te profiteren. Volgens onderzoeker dr. Khashayar Sakhaee is het de eerste keer dat een dergelijk resultaat met calciumsupplementen wordt geboekt. Voor het onderzoek werden 17 vrouwen gevolgd die dagelijks calciumsupplementen van 400 mg slikten....

Calciumsuppletie tegen botverlies na menopauze

Elke dag tenminste 400 mg calcium extra is voldoende om botverlies te voorkomen bij postmenopauzale vrouwen, die daarvoor nooit last hebben gehad van osteoporose. Dit blijkt uit onderzoek dat op een drietal plaatsen in de Verenigde Staten werd uitgevoerd. De onderzoeker dr Deborah Storm onderzocht 60 oudere postmenopauzale vrouwen. Ze deelde hen in 3 groepen in waarvan de vrouwen in...

Extra calcium voor twintigste levensjaar

Het opbouwen van voldoende botmassa op jonge leeftijd is erg belangrijk ter voorkoming van osteoporose op latere leeftijd. Op Orthopaedics Update '98, een conferentie van de American Academy of Orthopaedic Surgeons, werd dit nogmaals benadrukt. Dr. Laura L. Tosi van de George Washington University in Washington geeft aan dat kinderen onder de 5 jaar slechts 46% van de benodigde hoeveelheid...

Dagelijks magnesium vermindert hoogstwaarschijnlijk botverlies

Een dagelijkse magnesiumsuppletie helpt mogelijk bij het voorkomen en behandelen van botverlies en osteoporose. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat calcium- en magnesiumtekorten risicofactoren voor een lage botdichtheid, botverlies en osteoporose zijn. Ook bleek dat vrouwen die magnesiumtekorten hadden door suppletie weer botmassa opbouwden. Met deze resultaten in het achterhoofd werd een nieuw onderzoek gestart, waarbij onderzocht werd of gezonde...

Onwetendheid risicofactoren borstkanker

Amerikaanse vrouwen van rond de 40 jaar weten niet of nauwelijks wat de risicofactoren bij het ontstaan van borstkanker zijn, ondanks dat ze zich wel zorgen maken om deze ziekte. Opinion Research Corporation International, een onderzoeksbureau, deed ten behoeve van de National Breast Cancer Awareness Month een onderzoek naar de kennis omtrent borstkanker onder vrouwen. Tussen augustus en september 1998...

Botverlies door hoge bloedruk

Hoge bloeddruk veroorzaakt een verlies aan calcium dat via de urinewegen het lichaam verlaat. Met name ouderen kunnen hierdoor na verloop van tijd botontkalkingsproblemen krijgen door een te lage botdichtheid. Dit rapporteerde de onderzoeker dr. Francesco P. Cappuccio op een wetenschappelijke bijeenkomst van de American Heart Association in Dallas. Aan Cappuccio's onderzoek werkten 3.767 vrouwen mee in de leeftijd van...

Minder heupfracturen door langere vruchtbaarheid

Zowel een late menopauze als een vroeg begin van de menstruatie verlagen de kans op osteoporose en daarmee het risico op heupfracturen. Deze gegevens zijn afkomstig van een nieuw Noors onderzoek. Hiervoor volgden de onderzoekers circa 60.000 vrouwen over een periode van soms 29 jaar. Tijdens deze lange periode overleden 465 vrouwen mede door een heupfractuur. Nader onderzoek wees uit...

Voeding en botdichtheid bij premenopauzale vrouwen

Aan dit onderzoek namen 994 gezonde premenopauzale vrouwen deel in de leeftijd van 45 tot 49 jaar. De mineralendichtheid van het bot werd gemeten en een voedingsvragenlijst afgenomen. Bij een hogere inname van zink, magnesium, kalium en vezels bleek de botdichtheid in de lumbale wervels significant hoger. Ook vitamine C bleek de botdichtheid in de lumbale wervelkolom gunstig te beïnvloeden....

Vitamine C en botmineraaldichtheid bij vrouwen na de menopauze

Vitamine C speelt een rol bij de opbouw van de botmatrix en is daarom een factor die het ontstaan van osteoporose kan beïnvloeden. Bij 1892 vrouwen (55-80 jaar) werd de vitamine C-inname uit voeding vastgesteld en de botmineraaldichtheid (BMD) gemeten. Men kon geen relatie tussen beide parameters vaststellen. Echter, in de groep vrouwen die nooit oestrogeentherapie had gehad én bij...

De invloed van voeding bij heupfracturen

In een groot bevolkingsonderzoek vulden 19.752 vrouwen en 20.035 mannen een voedingsvragenlijst in bij aanvang van de studie. Gedurende de 11,4 jaar (gemiddeld) waarin ze gevolgd werden, kregen 213 mensen een heupfractuur die niet veroorzaakt werd door een ernstig ongeluk of botmetastase. Er werd geen verband gevonden tussen afzonderlijke calciuminname of inname van dierlijke eiwit (geen zuivel) en de kans...

Cafeïne beïnvloedt botkwaliteit postmenopauzale vrouwen niet

Bij 138 gezonde vrouwen tussen 55 en 70 jaar werd de botdichtheid in heup en de rest van het skelet gemeten. De vrouwen hadden of nooit hormonen ingenomen of minder dan een jaar lang. Inname van cafeïne werd bepaald door middel van een vragenlijst en via gaschromatografische analyse van eigengemaakte koffie van iedere proefpersoon. Er werd geen verband gevonden tussen...

Osteopenie bij niet ambulante epilepsiepatiëntjes met anti-epileptica

Talrijk, maar ook inconsistent, zijn de meldingen van een abnormale status van vitamine D, calcium en bot door het gebruik van anti-epileptica. Deze rapportages zijn moeilijk te interpreteren, vanwege de uiteenlopende studieopzet en het wel of niet rekening houden met de ambulante status van de patiënten. Afwijkende serumgehaltes zijn gevonden van calcium, 25 hydroxycholecalciferol, fosfor en alkalische fosfatase. Deze worden...

Voldoende eiwit vermindert de kans op fracturen

Bekend is dat vitamine D en calcium botontkalking (osteoporose) kunnen terugdringen. Uit dit onderzoek bleek dat een lage eiwitinname waarschijnlijk ook bijdraagt aan het ontstaan van osteoporose. Van de oudere patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege een heupfractuur, hadden degenen die weinig eiwit binnenkregen een verminderde botdichtheid en een slechte lichamelijke conditie. Toen deze mensen extra eiwit kregen,...

Koper tegen osteoporose

In de Westerse wereld wordt 22 procent van de vrouwen van boven de vijftig jaar getroffen door osteoporose. Kenmerkend is de verlaging van de botdichteid en het verlies van microstructuur in botweefsel. De meest toegepaste therapie is momenteel hormoonvervangingstherapie met oestrogeen. Aan de Universiteit van Ulster, Coleraine, Noord?Ierland, werd de suppletie met koper in een dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek bestudeerd...

Glutengevoeligheid vermindert botdichtheid

Coeliakie is een ziekte waarbij mensen overgevoelig reageren op gluten in bijvoorbeeld tarweproducten. Zweeds onderzoek wijst uit dat coeliakie van invloed is op de botvorming. Bij 63 patiënten tussen 17 en 79 jaar oud, bij wie net de diagnose coeliakie was gesteld, werd op verschillende plaatsen de botdichtheid gemeten. In vergelijking met controlepersonen was de botdichtheid zodanig verlaagd, dat zij...

Botdichtheid van coeliakiepatiënt reageert op magnesium

Malabsorptiesyndromen zoals glutengevoelige enteropathie of coeliakie predisponeren voor osteoporose. Hierin speelt magnesiumtekort een belangrijke rol. Magnesiumtekort verstoort de afscheiding en werking van parathormoon, PTH, hetgeen leidt tot osteopenie en toenemende fragiliteit van het skelet. Een groep van 23 coeliakiepatiënten, die een glutenvrij dieet volgden, werd onderzocht op hun magnesiumstatus. Achttien patiënten slikten gedurende drie maanden extra magnesium. Zij namen magnesiumchloride...

Zout bevordert het verlies van calcium

Mensen die aan osteoporose (botontkalking) lijden doen er goed aan om hun zoutgebruik te beperken. Het lijkt er namelijk op dat de natriuminname van invloed is op de uitscheiding van calcium. Keukenzout bestaat voor een groot deel uit het mineraal natrium. Om te onderzoeken of natrium een rol speelt bij de botontkalking, werd in Japan bij 410 mannen en 476...

Fluor in water en heupfractuur

Fluoridering van het drinkwater boven 3,5 en 4,0 mg/l is geaccocieerd met een afname van de radiale botmassa. Het is goed mogelijk dat er een causaal verband bestaat tussen fluoridering van drinkwater en het optreden van heupfracturen. Verder onderzoek is gewenst.

De relatie van calcium en natrium met de botdichtheid

In dit onderzoek is gekeken naar de calciumretentie in het lichaam door bestudering van de calciumuitscheiding in de urine bij 381 gezonde blanke vrouwen, met de leeftijd van 8 tot 13 jaar, gedurende de vroege puberteit. Het natriumgehalte in de urine bleek één van de meest belangrijke bepalingen voor uitscheiding van calcium in de urine. Het calciumgehalte in de urine...

Magnesium en botontkalking

Minder bekend dan kalk, maar zeker zo belangrijk, is de rol van magnesium tegen ontkalking van het bot. Osteoporose ontstaat namelijk niet alleen door afname van de botmassa, maar ook door achteruitgang van de botkwaliteit en hierbij speelt magnesium een belangrijke rol. Het is algemeen bekend dat calcium hét mineraal is voor sterke botten, aangezien het de botaanmaak stimuleert. Vrouwen...

Sojabonen in plaats van hormonen in de menopauze

Tijdens de menopauze treedt er een sterke daling op van het oestrogenengehalte in het bloed. Dat gaat gepaard met allerlei veranderingen in het lichaam, waaronder een versnelde botafbraak (osteoporose). De onaangename gevolgen van de menopauze worden bij veel vrouwen momenteel tegengegaan door een behandeling met oestrogenen. Neveneffecten als stemmingswisselingen en een verhoogd risico op kanker weerhouden veel vrouwen ervan om...

Meervoudig onverzadigde vetzuren bij osteoporose?

In de Westerse wereld vormt botstofwisselingsziekte een toenemende bedreiging voor de ouder wordende mens. Tot op heden zijn buiten de toediening van calcium geen behandelingen bekend, die zowel effectief als veilig zijn te beschouwen. Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat prostaglandinen welke gevormd worden uit essentiële vetzuren of mov's, belangrijke regulatoren kunnen zijn van botvormingsprocessen. Dit onderzoek was aanleiding voor...

Calcium suppletie bij postmenopauzale vrouwen

Een algemeen overzichtsartikel over de rol van calcium suppletie bij de behandeling van bot verlies bij postmenopauzale vrouwen. Meerdere groepen vonden een significante vermindering van het bot verlies in de onderarm van vrouwen die per dag 1 gram of 2 gram doses elementair calcium innamen. Het grootste risico op osteoporotische botbreuken zetelt in de wervelkolom en het proximale femur. In...

Calciumvoorziening meisjes ontoereikend

In de ontwikkeling van kind naar volwassene is een adequate inname van calcium noodzakelijk voor de vorming van een gezond beenderstelsel. In deze periode wordt da basis gelegd voor later wat betreft al dan niet optreden van osteoporose na de menopauze. Aangezien vrijwel alle met de voeding ingenomen calcium benut wordt voor de stofwisseling van het beenderstelsel, is kennis van...

Calcium en osteoporose

Op een recente vrouwen-gezondheidszorg-bijscholingsbijeenkomst, gesponsord door de universiteit van Californië op de San Francisco School of Medicine, werd verteld dat een van de grootste teleurstellingen in de preventie van osteoporose het beperkte effect van calciumsuppletie is. Calciumsuppletie verhoogt waarschijnlijk de botdichtheid bij vrouwen niet meer na het twintigste levensjaar. Calciumsuppletie verminderd niet het botverlies bij oudere vrouwen tenzij ze minder...

Roken vergroot kans op botbreuken

Australische onderzoekers hebben onlangs gevonden dat roken de botdichtheid nadelig beïnvloedt en wel zodanig dat de kans op botbreuken toeneemt. Om de invloed van roken op de botten te bestuderen, vergeleken de wetenschappers de botdichtheid van 41 vrouwelijke tweelingen met een duidelijk verschillend rookgedrag. Roken bleek de botdichtheid duidelijk negatief te beïnvloeden. Aan de hand van hun onderzoek, komen de...

Subklinische vitamine K-deficiëntie

Vitamine K staat vooral bekend om de rol bij de bloedstolling. Minder bekend is dat vitamine K ook betrokken is bij calcium­metabolisme en botturnover. De vitamine K-status wordt gewoon­lijk bepaald aan de hand van de stollingssnelheid van het bloed, echter door bepaling van de vitamine K-aktiviteit be­treffende de botproteïnen is men nu in staat om (sub)klinische deficiënties, d.w.z. voordat er...

Koffiedrinkers hebben extra calcium nodig tegen botontkalking

Het is reeds lang bekend dat koffie botontkalking in de hand werkt. Nu blijkt uit onderzoek dat wanneer voldoende calcium wordt toegevoegd, meer dan 744 milligram per dag, de ongunstige invloed van koffie op de botstructuur vermindert. Krijgt een vrouw na de menopauze echter minder dan 744 milligram calcium per dag, dan vergroten 2,5 koppen koffie of 5,5 koppen thee...

Zelfs in de menopauze kan kans op botbreuken nog verminderd worden

12 gram calcium en 800 IE vitamine D per dag gedurende een periode van 3 jaar lieten een aanzienlijke daling zien van het aantal botbreuken zien. In vergelijking met een groep die een placebo kregen, was de vermindering 25%. De effectiviteit van deze suppletie werd nog eens bevestigd door metingen in het bloed van het parathormoon (van de bijschildklier) en...

Verbeterde mineraalbalans en skeletmetabolisme na kalium bicarbonaat

18 vrouwen kregen 18 dagen lang 60 - 120 millimol kalium bicarbonaat en een dieet dat 652 mg calcium, 96 gram proteïnen per 60 kilogram lichaamsgewicht. Tijdens de suppletie met kalium bicarbonaat werd de calcium/fosfor balans positiever, de serum osteocalcine concentraties namen toe en de hoeveelheid hydroxyproline in de urine nam af. De netto zuuruitscheiding via de nieren nam af...

Osteoporose en spoormineralen

Dit artikel is een review van de research die het belang van calcium, mangaan en zink in het botmetabolisme aantoont. De auteurs laten zien dat calcium-, koper-, mangaan- en zink-suppletie de mineralen-dichtheid van de wervelkolom van vrouwen na de menopauze ten goede komt. Er werd een calciumcitraat/malaat-supplement gebruikt met 250 milligram calcium in een citraat-malaat complex. Het sporemineralen-supplement bevatte 5...

Calcium in de menopauze

Een groep van 122 normale vrouwen, die tenminste drie jaar in de menopauze verkeerden en via de voeding een inname hadden van gemiddeld 750 milligram calcium, werden betrokken in een interventieonderzoek naar calciumsuppletie. De vrouwen kregen 1000 milligram calcium in de vorm van 5,24 gram calcium-lactaat-gluconaat of 800 milligram calciumcarbonaat. Iedere zes maanden werden de botdichtheid en de calciumconcentraties in...

Osteoporose en magnesium

Een recent onderzoek in Israël liet zien dat bijna 75 procent van 31 vrouwen die 2 jaar lang dagelijks 250 tot 750 milligram magnesium oraal innamen een toename van de botdichtheid hadden van 1 tot 8 procent. Bij de meeste van de overige vrouwen die extra magnesium kregen, bleef de botdichtheid onveranderd. Bij 17 vrouwen die weigerden een supplement te...

Voeding en bejaarden

Een groep van 474 oudere personen, variërend in leeftijd van 54 tot 98 jaar, werd ondervraagd omtrent hun eetgewoonten. Bij de mannen nam 40 procent minder dan de RDA voor vitamine A, vitamine E, calcium en zink. Van de vrouwen consumeerde 40 procent minder dan tweederde van de RDA voor vitamine E, calcium en zink. Eén op de vijf ondervraagden...

Eiwitten gunstig bij heupfracturen

Botontkalking vormt met name bij oudere vrouwen een groot probleem. De belangrijkste uiting ervan zijn heupfracturen. Vooral ouderen die zich slecht voeden, hebben een verhoogde kans op heupfracturen. Onvoldoende inname van eiwitten speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. Eiwitten vervullen een belangrijke rol bij de balans tussen botopbouw en botafbraak en zij zijn ook voor de spierkracht van belang. Om het...

Zinkstatus lichamelijk gehandicapten

Een lichamelijke handicap leidt gewoonlijk tot sterk verminderde beweeglijkheid van het individu. Anders gezegd, fysieke immobiliteit is het gevolg, met als belangrijk effect verlies van botmineralen. Aan de Kumamoto University Medical School in Kumamoto in Japan, werd de stofwisseling van zink nader bestudeerd. In totaal 74 fysiek gehandicapten, waarvan 37 mannen, variërend in leeftijd van 16 tot 45 jaar, werden...

Lichaamsbeweging en vitamine E gunstig voor ouderen

Bij het klimmen der jaren verandert de samenstelling van het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn een toegenomen vetmassa in de spierweefsels, afname van vetmassa in de hersenen, vermindering van de totale hoeveelheid water en een lagere botdichtheid. Deze veranderingen in lichaamssa­mensteling vertalen zich bij ouderen in een lagere energiebehoefte en een verminderde spierkracht en functionele capaciteit. Tevens neemt het risico op...

Vitamine K en osteoporose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1990 [2 pagina’s] Preventie van osteoporose is meer en meer een probleem dat in de artsenpraktijk wordt gezien. Extra calcium wordt als algemene maatregel reeds geadviseerd. Daarnaast zijn magnesium en vitamine D ook belangrijk. De rol van vitamine K bij osteoporose is tot nu toe onbekend en wordt in dit artikel behandeld. Verhoogde belangstelling van...

Voeding en botontkalking

Vooral vrouwen na de menopauze heben problemen met de botstofwisseling. Calciumsuppletie blijkt onvoldoende effectief, ook al wordt het in combinatie met vitamine D gegeven. Andere mineralen behoren ook tot het botweefsel en zijn daarom even belangrijk. In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven van de invloed van voeding op het beendergestel.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+