Zoekresultaten

L-carnitine zinvol bij trage schildklier

Personen met hypothyreoïdie (trage schildklier) kunnen baat hebben bij suppletie met L-carnitine naast de reguliere behandeling met schildklierhormonen. L-carnitine kan de vermoeidheid verminderen. Aan de studie namen 60 personen met hypothyreoïdie deel, 3 mannen en 57 vrouwen. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar en hadden last van vermoeidheid, ondanks een adequate behandeling met schildklierhormonen. De helft van de...

Trage schildklier: diagnose (1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2003 [6 pagina’s] Hypothyreoïdie of een lage schildklierfunctie kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, obstipatie en depressie. Maar draai het eens om. Dan worden dergelijke klachten zelden in verband gebracht met een trage schildklier. En als dit wél gebeurt, is de behandeling met synthetisch schildklierhormoon vaak niet adequaat. Reden voor Ortho uitgebreid aandacht...

Link schildklierwerking en verhoogde homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels die verband houden met een vertraagde schildklierwerking en de kans op een beroerte vormen een risicofactor voor een versnelde vorm van atherosclerose. Aan de Cleveland Clinic werd onderzoek gedaan naar de invloed van een L-thyroxine-behandeling op verhoogde homocysteïnespiegels bij patiënten met een vertraagde schildklierwerking. De onderzoeksgroep bestond uit 4 mannen, die allen te hoge homocysteïnespiegels (gem. 15,1 mcmol/l)...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Trage schildklierwerking riskant voor nakomelingen

Een te trage schildklierwerking tijdens de zwangerschap kan invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het zenuwstelsel van het kind, zo blijkt uit onderzoeksresultaten die The New England Journal of Medicine publiceerde. Dr. James E. Haddow geeft aan dat het belangrijk is dat tijdens, maar ook vòòr de zwangerschap onderzocht moet worden of de schildklier goed functioneert. Haddow en collega's analyseerden...

Selenium en jodiumtekorten bij schildklieraandoeningen

Selenium is niet alleen onmisbaar voor het enzym glutathionperoxydase, maar ook essentieel voor een enzymsysteem in de schildklier dat een centrale rol vervult in de jodiumstofwisseling. Het betreft type I jodothyronine 5'- dejodinase en het is verantwoordelijk voor de omzetting van thyroxine in het biologisch meer actieve hormoon 3,5,3'- trijodothyronine. In Zaïre werd onderzoek verricht naar de gecombineerde tekorten van...

Trage schildklier

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1993 [5 pagina’s] Hoewel ernstige hypothyroïdie nog maar zelden gezien wordt, wordt een milde vorm van de traag werkende schildklier regelmatig gevonden, met name bij ouderen, en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Door de diversiteit van de symptomen van deze milde vorm, welke soms bovendien met elkaar in strijd lijken (zie tabel 2) wordt...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+