Zoekresultaten

Gemberextract effectief bij maagklachten

Suppletie met een extract van gember helpt maagklachten zoals een opgeblazen gevoel te verlichten. Aan het onderzoek namen vijftig proefpersonen deel in een leeftijd van 18 tot 55 jaar. Ze hadden maagklachten zonder aanwijsbare oorzaak, functionele dyspepsie genaamd. De deelnemers werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen tweemaal per dag 200 mg gemberextract of een placebo. Na twee weken...

Cranberrysap effectief bij H. pylori infectie

De consumptie van cranberrysap rijk, aangevuld met proanthocyanidinen, bevordert het herstel van een Helicobacter pylori infectie. De bacterie H. pylori is in verband gebracht met maagzweren en een verhoogde kans op maagkanker. Aan het Chinese onderzoek namen 522 proefpersonen deel met een H. pylori infectie. Ze waren in een leeftijd van 18 tot 60 jaar en waren niet met antibiotica...

Beter zien met carotenoïden

Suppletie met specifieke carotenoïden leidt tot een beter herstel van het gezichtsvermogen na blootstelling aan fel licht. Aan de studie namen 59 gezonde personen deel met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De deelnemers werden in groepen verdeeld en kregen gedurende een jaar dagelijks een supplement met 10 mg luteïne, 1 mg zeaxanthine en 1 mg meso-zeaxanthine, een supplement met...

Antioxidanten bij maculadegeneratie

Het effect van suppletie met antioxidanten en zink bij leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie (AMD) wordt beïnvloed door genetische factoren. Dit blijkt uit een analyse waarvoor gegevens gebruikt werden van de Age-Related Eye Disease Study (AREDS). In de AREDS studie werd het effect van een supplement met 500 mg vitamine C, 400 IE vitamine E, 15 mg bètacaroteen en 80 mg zink op...

Voorkomen carnosine en zink neurodegeneratie?

Een combinatie van zink en carnosine biedt mogelijk bescherming tegen neurodegeneratieve aandoeningen. Dit is een hypothese van Japanse wetenschappers na verkennend onderzoek naar beide voedingsstoffen. Zink is aanwezig in het brein en wordt vooral gevonden in de sympatische vesikels (blaasjes). Synaptisch zink komt vrij na neuronale excitatie en speelt een rol bij het leervermogen en het geheugen. Een verstoring van...

Vitamine D en Helicobacter pylori

Een adequate vitamine D-spiegel vergroot het succes van de behandeling van een besmetting met de Helicobacter pylori (H. pylori). Een infectie met deze bacterie kan leiden tot gastritis (maagslijmvliesontsteking), een maagzweer en maagkanker. Voor de studie werden 220 personen geselecteerd waarbij middels een bioptie gastritis was vastgesteld. Voordat de patiënten behandeld werden met medicijnen, werd de vitamine D-spiegel bepaald. Op...

Probiotica zinvol bij H. pylori infectie

Kinderen geïnfecteerd met de Helicobacter pylori (H. pylori) - de bacterie die verantwoordelijk is voor het ontstaan van gastritis en maagzweren - zijn gebaat met een probioticasupplement. Dit blijkt uit een Italiaanse studie. Er namen 68 kinderen geïnfecteerd met de H. pylori deel aan de studie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen een standaard medicamenteuze behandeling, al...

Vitamine C en E effectief tegen H. pylori infectie

Suppletie met vitamine C en E leidt tot een snellere eliminatie van Helicobacter pylori wanneer dit wordt toegediend naast de reguliere behandeling met een maagzuurremmer en antibiotica. Voor de studie werden 120 patiënten geselecteerd die besmet waren met H. pylori en een lage antioxidatieve capaciteit hadden. De patiënten werden in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten in beide groepen...

Probioticum tegen Helicobacter pylori

De Bifidobacterium bifidum CECT 7366 is een probioticum dat maagzweren als gevolg van een besmetting met de Helicobacter pylori kan tegengaan. Maar liefst 50% van de bevolking is drager van de H. pylori die onder sommige condities maagzweren kan veroorzaken. In de meeste gevallen wordt geadviseerd deze schadelijke bacterie te bestrijden met antibiotica. De stam CECT 7366 van de Bifidobacterium...

Is zwaarlijvigheid besmettelijk?

Een relatief algemeen voorkomend verkoudheidsvirus, adenovirus-36, is in staat humane stam-vetcellen aan te zetten meer vet op te hopen. Dr. Nikhil Dhurandar van Louisiana State University in de Verenigde Staten had reeds aangetoond dat besmetting met adenovirus-36 in proefdieren leidde tot gewichtstoename. Humane vervolgstudies brachten aan het licht dat 30% van personen met zwaar overgewicht en 11% van personen met...

Vitamine E beperkt schade maagslijmvlies

In een proefopzet met ratten werden de effecten van orale toediening van vitamine E op het maagslijmvlies bestudeerd. De ene groep ratten kreeg een eenmalige schadelijke dosis van ‘compound 48/80’ in het buikvlies geïnjecteerd en vervolgens na een half uur oraal 50, 100 of 250 mg/kg lichaamsgewicht vitamine E. Een andere groep ratten kreeg in plaats van \'compound 48/80\' subcutaan...

Analoog coënzym Q10 tegen maagzweerbacterie

Japanse onderzoekers bestudeerden de effecten van verschillende chinonen op celkweken van de bacterie Helicobacter pylori die maagzweren veroorzaakt. De geteste chinonen, namelijk durochinon, menadion, juglon, coënzym Q1 en een synthetisch analoog van coënzym Q10, het Idebenon, bleken alle in vrij lage concentraties (0,8 - 3,2 microgram per milliliter) reeds werkzaam in het remmen van de groei van H. pylori. In...

Vitamine B3

Dyspepsie wordt gedefinieerd als chronische of terugkerende ongemakken in het bovenste gedeelte van de buikholte en gaat gepaard met opgeblazen gevoel, boeren, zuurbranden, misselijkheid of braken.(1) Naar schatting heeft 25% van de bevolking hier jaarlijks mee te maken, hoewel de meesten hiervoor geen medische behandeling ondergaan.(2,3) Vijftig tot 60% van de patiënten met dyspepsie worden beschouwd als lijdend aan ‘non?ulcer...

Vitamine C en Helicobacter pylori

Epidemiologische studies laten een verband zien tussen een lage inname van vitamine C en een verhoogd risico van maagkanker. Een chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori is een hoge risicofactor voor maagzweer en voor maagkanker. Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de relatie tussen vitamine C-status en H. pylori-besmetting werd door dr. Joel Simon van de General Internal Medicine...

Hartaanval en maagbacterie

Chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori in de maag is in 90 procent van de gevallen de oorzaak van maagzweren. Een antibioticakuur blijkt in de meeste gevallen effectief om de kwaal uit te bannen. Vanaf 1992 verschenen er medische publikaties waarin een verband tussen hart- en vaatziekten met Helicobacter pylori infecties werd gelegd. De meeste studies waren echter te...

Voeding en risico op zweer in de twaalfvingerige darm

In totaal 47.806 gezonde mannen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar werden 6 jaar lang gevolgd. Bij aanvang van de studie had geen van hen zweren in maag of twaalfvingerige darm (duodenum). Tijdens de follow-up kregen 138 mannen een zweer in de twaalfvingerige darm. De onderzoekers vonden geen verband tussen consumptie van vetten of eiwit en het ontstaan...

Gastritis en vrije radicalen

Chronische ontsteking van de maag of chronische gastritis gaat in de meeste gevallen gepaard met bacteriële infectie van de maagwand door Helicobacter pylori. Aan de Universiteit van Padua, Italië, werd een groep patiënten met verschillende vormen van gastritis onderzocht op antioxidanten, nitriet en lipidenperoxidatie in het maagsap en in het maagslijmvlies. Van de patiënten hadden 28 chronische gastritis zonder atrofie...

Radon verhoogt risico longkanker

Radioactief radongas, radon-222,afkomstig uit diepere grondlagen, dringt via kelders woningen en gebouwen binnen. Zweedse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de dagelijkse blootstelling aan radon een meetbare bijdrage vormt aan het ontstaan van longkanker. Een team, onder leiding van dr. Goran Pershagen, epidemioloog van het Karolinska instituut, heeft radonmetingen gedaan in 8992 woningen welke sedert 1947 bewoond werden door...

Lage concentraties vitamine C en bètacaroteen in voorstadia maagkanker

Lang voordat maagkanker ontstaat zijn er al afwijkingen in de maag zichtbaar die via verschillende stadia uiteindelijk tot maagkanker kunnen leiden. Vaak is er in een vroeg stadium sprake van chronische atropische gastritis (CAG = chronisch ontsteking van de maagwand met verschrompeling van het maagslijmvlies) die overgaat in metaplasie (IM = het overgaan van de ene weefselvorm in de andere),...

De invloed van drop op de bloeddruk

Het is al 50 jaar bekend dat het extract van zoethout heilzaam werkt bij maagzweren. Men heeft gevonden dat een dergelijk extract het ontstaan van maagzweren bij proefdieren kan voorkomen en er is een licht positief effect aangetoond bij mensen. Ongeveer 20% van de behandelde patiënten ontwikkelde gezichts- en afhankelijk oedeem, samengaand met hoofdpijn, kortademigheid en pijn en stijfheid in...

Vetzuurperoxidatie tegengaan bij maagzweren met vitamine E

Een onderzoek bij 468 patiënten met een maagzweer, die behandeld werden met laserbestraling plus cholineblokkers, onder toevoeging van antioxidanten, reageerden gunstig. De antioxidant formule bestond uit alfatocoferolacetaat en de oliën uit wilde roos en duindoorn. De klinische bewijsvoering werd ondersteund door de biochemische parameters van vitamine E en de concentraties gevormd malondialdehyde, een afbraakprodukt van meervoudig onverzadigde vetzuren.

Maagzweren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1992 [5 pagina’s] De afgelopen tien tot vijftien jaar is het belang van maagdarmaandoeningen voor de huisarts duidelijk toegenomen. Wat de maagzweer (ulcus ventriculi) betreft, moet dit met name toegeschreven worden aan de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de diagnosestelling en de daarmee samenhangende nieuwe behandelingsmogelijkheden. Van de frequentie waarmee maagzweren optreden,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+