Zoekresultaten

Melatonine vermindert schade dunne darm

Melatonine vermindert schade en permeabiliteit van de dunne darm bij muizen met sepsis (bloedvergiftiging). In het muizenexperiment werd sepsis geïnduceerd als gevolg van endotoxemie (binnendringen van ongewenste stoffen). Vervolgens werd een deel van de muizen behandeld met melatonine. Toediening van melatonine leidde tot een gedeeltelijk herstel van de intestinale barrièrefunctie. Tevens leidde toediening van melatonine tot een verhoogde activiteit en...

Intensive care: vezels verbeteren darmflora

De aanwezigheid van vezels in sondevoeding van ernstig zieke patiënten leidt tot een toename van bacteriën die gunstige korteketenvetzuren produceren. Voor de pilotstudie werden twintig patiënten geselecteerd die op een intensive-care afdeling verbleven. Ze werden voor sepsis (bloedvergiftiging) behandeld met een breedspectrum antibioticum dat via infuus werd toegediend. Teven kregen ze sondevoeding met of zonder toegevoegde vezels afkomstig van soja...

Sepsis bij kinderen: combitherapie verlaagt mortaliteit

Intraveneuze toediening van hydrocortison aangevuld met vitamine C en B1 verkleint het overlijdensrisico bij kinderen met een septische shock (bloedvergiftiging). Aan het onderzoek namen 557 kinderen deel die in de periode van januari 2014 tot februari 2019 verbleven op een intensive-care afdeling in verband met een septische shock. De kinderen werden op basis van hun conditie in een behandelgroep of...

Vitamine C-therapie bij septische shock

Intraveneuze toediening van vitamine C in een dosis van 1,5 gram per zes uur is effectief om de vitamine C-spiegel te normaliseren of te verhogen bij patiënten met een septische shock. Voor het onderzoek werden 21 patiënten met een septische shock geselecteerd. Ze kregen 1,5 gram vitamine C per zes uur intraveneus toegediend. Vóór infusie en vervolgens na 1, 4...

Vermindering diversiteit darmflora op intensive care

Wetenschappers vermoeden dat sommige levensreddende behandelingen op de intensive care-afdeling bijdragen aan het verlies van diversiteit van de darmflora. Het betreft onder andere beademing, sondevoeding en de toediening van medicijnen waaronder antibiotica en maagzuurremmers. Bij het merendeel van de ernstig zieke patiënten die verblijven op een intensive care-afdeling is sprake van een drastische afname van de diversiteit van de darmmicrobiota...

Vitamine C-infuus verbetert overlevingskans bij sepsis

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C leidt bij patiënten met sepsis (bloedvergiftiging) en het acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) tot een kleinere sterftekans en een kortere opnameduur. De studie werd gepubliceerd in JAMA. De CITRIS-ALI studie vond plaats op zeven intensive-care afdelingen van Amerikaanse ziekenhuizen en werd uitgevoerd in de periode van september 2014 tot januari 2018. Er...

Start studie intraveneus vitamine C bij sepsis

Australische wetenschappers starten met een onderzoek naar het effect van toediening van vitamine C in combinatie met vitamine B1 bij patiënten met een shock als gevolg van sepsis (bloedvergiftiging). Een septische shock is een ernstige aandoening met een hoge mortaliteit. Het onderzoek gaat deel uitmaken van de zogenaamde VITAMINS trail waarvoor uit diverse ziekenhuizen volwassenen met een septische shock worden...

Multi-suppletie bij brandwonden

Suppletie met vitaminen en mineralen vermindert significant de kans op sepsis (bloedvergiftiging) en wondinfecties bij personen met ernstige brandwonden. Aan de studie namen slachtoffers deel van een brand aan de Formosa Fun Coast in Taiwan die in 2015 plaatsvond en waarbij bijna vijfhonderd gewonden vielen. Er werden 61 patiënten met ernstige brandwonden (een verbranding van minimaal 20% van het lichaamsoppervlakte)...

Infusie-combinatie helpt bij sepsis

Wanneer aan de reguliere behandeling van sepsis (bloedvergiftiging) een combinatie wordt toegevoegd met daarin extracten van kruiden en een aantal voedingsstoffen, is de overlevingskans van patiënten met deze levensbedreigende aandoening vergroot. De combinatie was geschikt gemaakt voor infusie en bevatte extracten van hondsroos (Rosa canina), grote brandnetel (Urtica dioica), boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), selenium, flavonoïden en carotenoïden. Voor de studie werden 51...

Vitamine C effectief bij ARDS

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C kan effectief zijn bij Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), een ernstige ontstekingsreactie in de longen die een gevolg is van een onderliggende aandoening zoals bloedvergiftiging (sepsis). In de casestudie betrof het een eenendertig jarige Soedanese vrouw met een erfelijke maagdarm-aandoening die hiervoor langdurig sondevoeding kreeg. Via de sonde was ze besmet geraakt...

Afwijkende microbiota bij ernstig zieken

De microbiota van ernstig zieken blijkt sterk af te wijken van dat van gezonde personen. Dit concluderen wetenschappers op basis van een studie bij patiënten die op een intensive care-afdeling verbleven. Analyse van ontlastingmonsters van de ernstig zieken toonde dat er sprake is van dysbiose van de darmflora. Ten opzichte van gezonde personen was het relatief aandeel van Firmicutesbacteriën klein...

Vitamine C effectief bij bloedvergiftiging

Intraveneuze toediening van vitamine C in combinatie met thiamine (vitamine B1) en hydrocortison vermindert significant de sterftekans bij personen met een ernstige sepsis (bloedvergiftiging). Voor de retrospectieve studie werd een vergelijking gemaakt van sepsispatiënten op de intensive care die in een periode van zeven maanden behandeld werden met intraveneus vitamine C, thiamine en hydrocortison en patiënten die in een eerdere...

Verstoorde microbiota bij ernstig zieken

Een groeiend inzicht in de rol van microbiota bij ernstig zieken kan mogelijk leiden tot andere behandelstrategieën van levensbedreigende aandoeningen zoals sepsis. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers in een review. Ernstig zieken kampen met dysbiose van microbiota van de huid, de longen en het maagdarmstelsel. Pathogene bacteriën krijgen de overhand en gaan een specifiek microbioom domineren. Deze dysbiose blijkt de prognose...

Grote vitamine C-studie in de VS

De 'Vitamin C, Thiamine, and Steroids in Sepsis Study' (VICTAS) is een grootschalige studie naar het effect van vitamine C bij sepsis (bloedvergiftiging) en gaat naar verwachting in juni van start. Sepsis is een levensbedreigende aandoening die gepaard gaat met orgaanfalen. In de Verenigde Staten is het de derde doodsoorzaak in ziekenhuizen. Aan dit dubbelblind, placebogecontroleerde onderzoek doen 2000 patiënten...

Betere overlevingskans met visolie bij sepsis

Toevoeging van visolie aan sondevoeding verkleint het sterfterisico bij ernstig zieken met sepsis (bloedvergiftiging). In de periode van maart 2013 tot mei 2015 werden 112 patiënten geselecteerd met sepsis die verbleven op een intensive-care afdeling. De patiënten werden in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten kregen gedurende minimaal drie dagen sondevoeding. In de suppletiegroep werd daar 100 ml visolie...

Visolie-emulsie IV voor sepsispatiënt

Patiënten met sepsis kunnen baat hebben bij de intraveneuze toediening van visolie-emulsie. In het Hospital Padre América in Penafiel, Portugal, voerde de Engelse onderzoeker prof. Philip Calder met een team onderzoekers een gerandomiseerde studie uit met de intraveneuze toediening van visolie-emulsie aan patiënten met sepsis op de intensive care. De klinische studie betrof 23 patiënten met systemische ontstekingsrespons-syndroom, SIRS of...

Vitamine C bij bloedvergiftiging na operatie

Patiënten met een bloedvergiftiging (sepsis) na een buikoperatie, zijn mogelijk gebaat bij suppletie met vitamine C. Dat blijkt uit een Spaanse studie.Het onderzoek betrof 20 septische patiënten die een buikoperatie hadden ondergaan. De ene helft van hen kreeg na de operatie gedurende 6 dagen 3 doses van in totaal 450 mg vitamine C per dag geïnjecteerd. De andere helft kreeg...

Calcium plus vitamine D gunstig bij afvallen

Suppletie van calcium plus vitamine D tijdens een poging om af te vallen heeft gunstige effecten op het bloedlipidenprofiel. In een placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 63 gezonde, te dikke vrouwen met een calciuminname van minder dan 800 mg per dag werd een regime van caloriebeperking van 700 Kcal per dag gedurende 15 weken uitgevoerd. De vrouwen werden ingedeeld bij één...

Luteïne en zeaxanthine bij vorm grijze staar

Luteïne en zeaxanthine helpen mogelijk het risico van nuclair cataract - een vorm van grijze staar - te verminderen. Dat is de conclusie van Australische onderzoekers na een studie met ruim 2300 deelnemers. De deelnemers vulden aan het begin en aan het eind van het onderzoek vragenlijsten in over levensstijl en eetgewoonten. Aan het eind van de studie werden 387...

Vitamine E tegen neuropathie door chemotherapie

Perifere neuropathie is een bijwerking van chemotherapie door cisplatina, paclitaxel en docetaxel. Vitamine E biedt mogelijk bescherming tegen deze bijwerking. In een gerandomiseerde, gecontroleerde open interventiestudie met 30 patiënten die chemotherapie ondergingen, namelijk met cisplatina, werden de effecten van vitamine E onderzocht. De patiënten die zes chemokuren kregen werden in twee groepen verdeeld. Groep 1 kreeg 600 mg vitamine E...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+