Zoekresultaten

Vermindering diversiteit darmflora op intensive care

Wetenschappers vermoeden dat sommige levensreddende behandelingen op de intensive care-afdeling bijdragen aan het verlies van diversiteit van de darmflora. Het betreft onder andere beademing, sondevoeding en de toediening van medicijnen waaronder antibiotica en maagzuurremmers. Bij het merendeel van de ernstig zieke patiënten die verblijven op een intensive care-afdeling is sprake van een drastische afname van de diversiteit van de darmmicrobiota...

Parenterale voeding: omega-3 verrijking gunstig

Toevoeging van omega 3-visvetzuren aan parenterale voeding verkleint de kans op infecties en verkort de ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten. Bij parenterale voeding worden voedingsstoffen via een infuus direct in de bloedbaan toegediend. Voor de meta-analyse selecteerden de wetenschappers 49 gerandomiseerde, klinische studies waarbij toevoeging van omega 3-visvetzuren werd vergeleken met standaard parenterale voeding. De kans op een infectie was...

Probioticum effectief bij bestrijding MRSA-bacterie

Suppletie met een probioticumbacterie is mogelijk effectief bij de bestrijding van de schadelijke MRSA-bacterie. De studie werd uitgevoerd door Thaise wetenschappers. Ze selecteerden tweehonderd proefpersonen afkomstig van een landelijk gebied van Thailand. De deelnemers waren in vergelijking met landgenoten in een stad minder blootgesteld aan antibiotica en gesteriliseerd voedsel. Analyse van ontlastingmonsters van de proefpersonen toonde dat in 101 monsters...

Multi-suppletie bij brandwonden

Suppletie met vitaminen en mineralen vermindert significant de kans op sepsis (bloedvergiftiging) en wondinfecties bij personen met ernstige brandwonden. Aan de studie namen slachtoffers deel van een brand aan de Formosa Fun Coast in Taiwan die in 2015 plaatsvond en waarbij bijna vijfhonderd gewonden vielen. Er werden 61 patiënten met ernstige brandwonden (een verbranding van minimaal 20% van het lichaamsoppervlakte)...

Probioticum voorkomt C. difficile infectie?

Wetenschappers van de Texas Children’s Hospital hebben in een laboratoriumexperiment ontdekt dat toevoeging van glycerol aan Lactobacillus reuteri leidt tot de productie van reuterinr, een stof met een antibacteriële werking die een Clostridium difficile infectie kan bestrijden. Een infectie met C. difficile komt veelal tot uiting na gebruik van antibiotica waarbij de gunstige darmbacteriën worden vernietigd en C. difficile de...

Lactobacillus: antwoord op resistentie?

Een bepaalde stam van Lactobacillus die aangetroffen wordt in yoghurt voorkomt de groei van verschillende antibioticaresistente bacteriën. De resultaten van de studie werden door Rachelle Allen-McFarlanevan de Howard University (Washington D.C.) gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Microbiology. De stam Lactobacillus parafarraginis KU495926 werd middels 16S rRNA sequencing geïdentificeerd. Vervolgens werd de bacterie geïsoleerd uit vrij verkrijgbare...

Rol voor calcium bij C. difficile-infectie

Wetenschappers van de University of Michigan Medical School en de Food and Drug Administration kunnen verklaren waarom de ene persoon vatbaarder is voor een infectie met de bacterie Clostridium difficile (C. difficile) dan de andere. Een infectie met C. difficile kan leiden tot darmklachten zoals diarree. Een infectie treedt veelvuldig op in ziekenhuizen waar patiënten na behandeling met een breedspectrum...

Probiotica zinvol bij ernstig zieken

Suppletie met probiotica verkleint de kans op infecties bij ernstig zieke personen die verblijven in een ziekenhuis. Voor de review werden de resultaten van 23 studies bekeken. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen het effect van probiotica en placebo op de mortaliteit, het infectierisico en de verblijfsduur in het ziekenhuis. Suppletie met probiotica verkleinde met 18% significant de...

MRSA bestrijden met vitamine B3?

Infecties met resistente stafylokokken - waaronder MRSA - komen frequent voor in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en gevangenissen en vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Een studie gesponsord door the National Institutes of Health (NIH) toont aan dat een megadosis vitamine B3 als nicotinamide dergelijke infecties kan bestrijden. Het onderzoek werd geleid door wetenschappers van het Linus Pauling Institute...

Minder heropnames met vitamine E

Suppletie met vitamine E verkleint de kans op een heropname in het ziekenhuis als gevolg van een longontsteking. Canadese patiënten van 65 jaar en ouder die in het ziekenhuis werden opgenomen in verband met een longontsteking werden gedurende 30 dagen gevolgd om de kans op sterfte te berekenen. De ouderen die de longontsteking hadden overleefd, werden nog eens 90 dagen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+