Botbreuk voorkomen met magnesium

Een adequate inname van magnesium verkleint de kans op botfracturen.

In de studie werden 3765 Amerikaanse mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar gedurende acht jaar gevolgd. Bij aanvang van de studie werd met behulp van een vragenlijst de inname van magnesium geschat. Op basis hiervan werd bepaald of de inname van dit mineraal voldoende dan wel onvoldoende was. Tijdens de volgperiode werd het aantal botbreuken bij de deelnemers geregistreerd.

Er kregen 198 mannen en 368 vrouwen een botfractuur. Mannen met de hoogste inname van magnesium (gemiddeld 398 mg per dag) hadden 53% minder kans op een botbreuk in vergelijking met mannen met de laagste inname van dit mineraal. Het verschil was net niet significant. Echter, bij vrouwen werd wel een significant lager risico van fracturen gezien van 62% bij een hoge inname van magnesium (gemiddeld 373 mg per dag). Er was hierbij gecorrigeerd voor beïnvloedende factoren zoals het lichaamsgewicht en de lengte.

Een adequate inname van magnesium beschermt tegen botfracturen, zo blijkt uit de resultaten. Het beschermend effect van magnesium was significant bij vrouwen, maar niet bij mannen. Echter, de mannen haalden de Amerikaanse aanbevolen hoeveelheid (RDA) van 420 mg per dag niet, terwijl vrouwen dit wel haalden (RDA van 320 mg).

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+