Mineraal

voor het leven noodzakelijke stof die in geringe hoeveelheden nodig is om stofwisselingsprocessen te laten verlopen. Laat als cofactor samen met een enzym chemische reacties in het lichaam verlopen (kataliseert).

Artikelen over Mineraal