Sterfte door seleniumtekort

De gemiddelde seleniumspiegel van Zweedse ouderen is ontoereikend en is in verband gebracht met een verhoogde sterftekans.

Aan de studie namen 668 Zweedse ouderen deel. Bij aanvang van de studie werd de seleniumconcentratie bij de deelnemers gemeten. Na vier jaar werd bij een deel van hen (98 personen) opnieuw de seleniumspiegel bepaald. Tijdens de volgperiode van bijna zeven jaar werd de sterftekans (totaal en cardiovasculaire sterfte) berekend en gerelateerd aan de seleniumspiegel.

Bij aanvang van de studie bedroeg de gemiddelde seleniumconcentratie in het bloedserum 67 mcg per liter. Deze waarde weerspiegelt de lage seleniuminname in Europa en is ontoereikend voor een normaal functioneren van seleniumafhankelijke proteïnen (selenoproteïnen). Na correctie voor beïnvloedende factoren bleek dat personen met de laagste seleniumspiegel met 43% een significant hogere sterftekans hadden. Het risico van sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten was met gemiddeld 56% significant hoger.

De resultaten tonen een verband tussen een seleniumtekort en een verhoogd (cardiovasculair) sterfterisico. In vervolgstudies moet deze relatie verder onderzocht worden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+