Zoekresultaten

Ernstig magnesiumtekort door maagzuurremmer

Patiënten die langdurig behandeld worden met een zogenaamde protonpompremmer (maagzuurremmer) hebben een verhoogde kans op spierkrampen door een tekort aan magnesium. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb maakt op hun website melding van deze bijwerking. Lareb heeft inmiddels meer dan veertig meldingen ontvangen van spierkrampen en tetanie. Spierkrampen treden vooral in de kuitspieren op, tetanie is een aandoening waarbij met aanvallen...

Vitamine E vermindert spierkrampen

Suppletie met vitamine E kan spierkrampen als gevolg van nierdialyse tegengaan. De studie werd uitgevoerd bij 19 nierpatiënten van verschillende leeftijdsgroepen en etniciteit. In een periode van 3 maanden hadden ze minimaal 60 keer een aanval van spierkramp gehad. Alle patiënten kregen gedurende 12 weken dagelijks 400 IE vitamine E. De frequentie van spierkrampen werd genoteerd tijdens deze periode. Het...

Zwangere vrouwen gebaat bij magnesiumsuppletie

Magnesium kan ingezet worden als behandeling van beenkrampen bij zwangere vrouwen. Aan de studie namen 73 zwangere vrouwen met beenkrampen deel. Ze werden geïnterviewd over hun klachten. Bij 50% van de vrouwen werd de concentratie magnesium in het bloed bepaald, evenals de magnesiumuitscheiding in de urine. Gedurende 3 weken kregen de vrouwen een magnesiumsupplement of een placebo. Vervolgens werd opnieuw...

Magnesium tegen nachtelijke beenkrampen

Magnesium lijkt effectief als behandeling van nachtelijke beenkrampen. Aan de studie namen proefpersonen deel die regelmatig last hadden van nachtelijke krampen in de benen. Ze werden willekeurig verdeeld in een supplementgroep en controlegroep. Naderhand werden de groepen omgedraaid, zodanig dat iedere proefpersoon zowel met magnesium als een placebo werd behandeld. De personen in de supplementgroep kregen gedurende 6 weken 300...

Vitamine C en E verminderen kramp bij dialysepatiënten

Door suppletie met vitamine C en E hebben nierdialysepatiënten minder vaak last van spierkrampen en worden de krampaanvallen minder hevig. Dit blijkt uit onderzoek aan de medische universiteit in het Iranese Shiraz. Dialysepatiënten worden vaak geplaagd door kramp in de spieren. Zestig van deze patiënten waren bereid mee te doen aan een acht weken durend onderzoek. De patiënten werden willekeurig...

Beenkrampen verminderen door B-vitamines

B-vitamines blijken een veilig en doelmatige manier te zijn voor de behandeling van kramp in de benen bij ouderen met een te hoge bloeddruk. De Taiwanese onderzoeker dr. Paul Chan en zijn collega’s vergeleek 28 ouderen waarvan de ene groep een hoge dosering van vitamine B1 (50 mg), vitamine B2 (5 mg), vitamine B6, (30 mg) en vitamine B12 (250...

Het effect van orale magnesiumsuppletie op beenkrampen in de zwangerschap

Bij ongeveer 73 vrouwen met krampen in de benen ten gevolge van de zwangerschap werd onderzoek gedaan naar het effect van magnesium. Bij ongeveer de helft van de groep werd het magnesiumgehalte in het serum bepaald. De patiënten kregen 's ochtends 122 mg magnesium (als lactaat of citraat) en 's avonds 144 mg of een placebo. Orale toediening van magnesium...

Krampen? Magnesium!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1993 [4 pagina’s] Wanneer een arts een patiënt treft met een aandoening die berust op kramp, of dit nu van de slokdarm is of van het hart, dan zou hij eens magnesium moeten voorschrijven. Dit mineraal blijkt bij dergelijke aandoeningen vaak effectief. Onderstaande casussen illustreren dit. 'Slikken gaat steeds moeilijker', zei Judy Michaels. 'De neuroloog...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+