Hart beter af met vitamines en vetzuren

Regelmatige beweging en een dagelijkse inname van een verrijkte zuiveldrank verlagen bij mannen die een hartinfarct hebben doorgemaakt een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
In een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie met 40 mannelijke patiënten die een hartinfarct hadden gehad, kregen 20 deelnemers gedurende twee maanden dagelijks 500 ml van een verrijkte zuiveldrank met 2,1 g eicosapentaeenzuur (EPA), 1,2 g docohexaeenzuur (DHA) en 54,4 g oliezuur. Bovendien bevatte de drank vitamine A (600 mcg), vitamine D (3,75 mcg), vitamine E (7,5 mg), vitamine B6 (1,5 mg) en foliumzuur (150 mcg). De overige 20 deelnemers kregen dagelijks 500 ml halfvolle melk met toegevoegde vitamine A en D. Beide groepen volgden onder begeleiding een trainingsprogramma en ontvingen leefstijl- en dieetadviezen. Elk kwartaal werden bij de proefpersonen metingen uitgevoerd zoals van de bloeddruk, lipidenwaarden, homocysteïne en CRP.
In de supplementgroep bleken het totaal-cholesterol, het LDL-cholesterol, apolipoproteïne B en het CRP significant te zijn gedaald ten opzichte van de startwaarden. In beide groepen vond verlaging van de homocysteïnespiegel plaats, maar bloeddruk, pols en ECG-karakteristieken waren onveranderd.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+