Bias

(neiging, tendens, vervorming, vertekening, vooringenomenheid, vooropgezette mening, vooroordeel). Het optreden van een systematische fout bij een steekproef, door wat voor reden dan ook.

Artikelen over Bias