Flavan-3-olen

behoren tot de fyto-oestrogenen, te vinden in druiven, pijnboombast en thee.

Artikelen over Flavan-3-olen