B-vitaminen tegen migraine

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Genomics Research Centre van de Griffith University in Brisbane, wijst uit dat suppletie met de vitamines B6, B12 en foliumzuur de frequentie en ernst van migraineaanvallen mogelijk vermindert.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de eerdere aanwijzingen dat migraine mogelijk deels het gevolg is van een te hoge homocysteïnespiegel. Uit eerdere studies bleek namelijk al dat mensen die vanwege een mutatie (C677T) van het zogenaamde MTHFR (methyleentetrahydrofolaatreductase)-gen, een verhoogde homocysteïnespiegel hebben, vatbaarder zijn voor aanvallen van migraine. Gecombineerde suppletie met vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur leidt tot verlaging van de homocysteïnespiegel.
Het onderzoek werd uitgevoerd met 52 patiënten bij wie migraine met aura - tijdelijke plaatselijke neurologische stoornissen zoals het zien van lichtflitsen, spraakstoornissen of gezichtsvelduitval - was gediagnosticeerd. Ze werden, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende 6 maanden dagelijks gesuppleerd met ofwel een combinatie van 2 mg foliumzuur, 25 mg vitamine B6 en 400 mcg vitamine B12, ofwel een placebo.
Het bleek dat de homocysteïnespiegel van degenen die B-vitaminen kregen na 6 maanden met 39% was gedaald. Deze daling was significant sterker dan in de placebogroep. Daarnaast hield de vitamine B-suppletie verband met een van 30 tot 60% significant gedaalde migraine-invaliditeit en een verminderde frequentie en ernst van de hoofdpijn. In de placebogroep traden deze veranderingen niet op.

Het MTHFRC677T-genotype bleek van invloed op de effectiviteit van de behandeling met B-vitamines. Dragers van de genmutatie met een verminderde activiteit van het MTHFR-enzym, hadden het minste baat bij de behandeling. Dit wordt mogelijk verklaard door het feit dat dezelfde vitamine B-doses bij deze personen tot een naar verhouding minder sterk gedaalde homocysteïnespiegel leidt. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of hogere doses de resultaten voor deze groep personen mogelijk kan verbeteren.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen