Mutatie

verandering in het DNA, de drager van de erfelijke eigenschappen.

Artikelen over Mutatie