C-peptide

Is een bijproduct van de normale insulineproductie van de beta cellen in de alvleesklier. Normaal liggen deze waarden tussen de 0.5 en 3.0 ng/ml. Normale C-peptidewaarden geven aan dat het lichaam zelf insuline aanmaakt. Lage C-peptide waarden geven aan dat de alvleesklier weinig of geen insuline aanmaakt. Een hoge C-peptidewaarde is een indicatie voor tumor in de alvleesklier.

Artikelen over C-peptide