Corrigeren voor

'gecorrigeerd voor' betekent dat middels een statistische methode de invloed van andere factoren, zoals leeftijd of rookgewoonten, wordt uitgeschakeld.

Artikelen over Corrigeren voor