Elektrolyten

natrium en kalium zijn elektrolyten, ofwel - technisch gesproken - stoffen die oplossen in water en zo elektrische stroom helpen geleiden. In het bloed is de natriumkaliumbalans van groot belang voor een goede homeostase, bijvoorbeeld om uitdroging tegen te gaan. Vaak is er teveel natrium in verhouding tot kalium, waardoor de bloeddruk stijgt.

Artikelen over Elektrolyten