Sepsis

rotting, bederf, ontleding; een ziektebeeld dat bij septikemie optreedt.

Artikelen over Sepsis