ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel in het Nederlands Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. De volgende symptomen behoren tot ADHD (hoeven niet alle tegelijk voor te komen): aandachtsproblemen / concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit, tijdsbeleving. Er zijn verschillende typen ADHD. Wordt vooral gezien bij kinderen. Wordt vaak behandeld met het medicijn Ritalin, maar kan beter behandeld worden door ADHD als een allergische aandoening te zien.

Artikelen over ADHD