Apolipoproteïne E gen

Het ApoE gen ligt op chromosoom 19 en is het tot nog toe het enige gen dat duidelijk geassocieerd is met de ziekte van Alzheimer die op oudere leeftijd optreedt. ApoE komt in drie varianten voor: E2, E3 en E4. Een persoon met de E4-variant heeft duidelijk een grotere kans om de ziekte te krijgen. De aanwezigheid van ApoE4 is dus een risicofactor.

Artikelen over Apolipoproteïne E gen