Dementie

Kenmerkend voor dementie is het verlies van mentale functies, waarbij ook geheugen- en redeneerproblemen optreden. Het wordt tevens gekenmerkt door een verslechtering van het korte- en het langetermijngeheugen en door het uiteenvallen van de persoonlijkheid, te wijten aan een verzwakt inzicht en oordeelsvermogen.

Artikelen over Dementie