GABA

gamma-aminoboterzuur. Een neurotransmitter. GABA werkt kalmerend en is als zodanig te vergelijken met het aminozuur tryptofaan.

Artikelen over GABA