Ph

de mate van zuur van een waterige oplossing op een schaal van 0 tot 14. Zuur van 0-7 en basisch van 7 -14. Een waarde van 7 is neutraal. Zuurgraad (oneigenlijk)

Artikelen over Ph