Replicatie

Replicatie is het proces waarbij DNA verdubbelt, waardoor een exact kopie ontstaat van het oorspronkelijke DNA. Is nodig om vervolgens te kunnen coderen voor de aanmaak in de lichaamscel van eiwitten. Zo wordt de genetische informatie (DNA) ‘vertaald’ naar de aanmaak van eiwitten, die uiteenlopende functies in het lichaam vervullen.

Artikelen over Replicatie