Allergie

Overgevoeligheid voor een stof of meerdere stoffen (antigenen). Is per definitie een immunologische reactie, welke onafhankelijk is van de hoeveelheid allergeen, waaraan het lichaam wordt blootgesteld.

Artikelen over Allergie