COPD

Staat voor chronisch-obstructieve longaandoeningen ( engels: Chronic Obstructive Pulmonary Diseases), groep chronische ziekten van de luchtwegen en longen. Vroeger CARA. Hiertoe behoren longemfyseem en bronchitis, maar niet astma.

Artikelen over COPD