Metabool syndroom

Metabool syndroom is een samenstel van ziekteverschijnselen (syndroom), die voornamelijk het gevolg zijn van een Westerse levensstijl. Hierdoor is de stofwisseling (metabolisme) ontregeld. De verschijnselen die tot het metabool syndroom worden gerekend zijn een verhoogd bloedsuikergehalte, een verhoogde insulinespiegel, een verhoogde bloeddruk, een verstoorde vethuishouding en overgewicht. Het kan gezien worden als een voorstadium van diabetes.

Artikelen over Metabool syndroom