Definitie

Crossover studie

Bij een crossover studie worden de onderzochte personen verdeeld in twee groepen. De eerste groep krijgt eerst behandeling A en vervolgens behandeling B. Vervolgens wordt de behandeling omgekeerd en krijgt de eerste groep behandeling B en de tweede behandeling A.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+