Lactaatdehydrogenase

(LDH) is een enzym dat actief is in de spiercel bij afwezigheid van zuurstof. Met behulp van dit enzym wordt onder dergelijke anaërobe omstandigheden uit glucose energie geproduceerd onder vorming van melkzuur, maar op een minder effectieve wijze dan bij verbranding in aanwezigheid van zuurstof (aërobe omstandigheden). Bij hoge spieractiviteit gaat de cel over van aërobe op een anaërobe energievoorziening (verzuring).

Artikelen over Lactaatdehydrogenase