MS

Multiple sclerose is voor een deel een auto-immuunziekte. Op vele plaatsten worden zenuwen aangetast in hersenen en ruggenmerg.

Artikelen over MS