Flow mediated dilatation (FMD)

(FMD = flow mediated dilatation) is verwijding in een slagader door stroming van het bloed. Om FMD te bepalen, wordt meestal de verwijding van de bovenarmslagader na een voorbijgaande periode van onderarm-ischemie gemeten met behulp van echografie. FMD is een maat voor het vermogen van de vaten om te reageren op een verhoogde lokale behoefte aan bloedtoevoer. Als er bijvoorbeeld ergens in het lichaam een zuurstoftekort is, dan moet deze zo snel mogelijk worden opgeheven.

Artikelen over Flow mediated dilatation (FMD)