Koffie

vooral in combinatie met roken verhoogt koffie de homocysteïnespiegel aanzienlijk. Gedecaffeïneerde koffie en thee hebben dit effect niet.

Artikelen over Koffie