Definitie

Significant

is een term die veel in de statistiek wordt gebruikt. Het geeft aan dat een gevonden verschil tussen bijvoorbeeld de effectiviteit van een werkzame stof en van een placebo niet berust op toeval. De grenswaarde van significantie (p) wordt vaak gesteld op 0,05. Wanneer de waarde hieronder ligt, dan - zo heeft men ooit arbitrair besloten - berust het verschil niet op toeval.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+