Glycemische index

Geeft de mate en snelheid aan waarmee een bepaald voedingsmiddel bijdraagt aan een stijging van de glucosespiegel in het bloed.

Artikelen over Glycemische index